Novice

Energetska prenova stavb pomemben ukrep na poti k doseganju podnebne nevtralnosti

Datum: 1. 4. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o spremembi direktive o energetski učinkovitosti stavb.

Energetska prenova stavb pomemben ukrep na poti k doseganju podnebne nevtralnosti

Povratne informacije s posvetovanja, ki se bo zaključilo 22. junija, bodo vključene v pripravo zakonodajnih predlogov Evropske komisije za revizijo direktive, ki jo komisija namerava objaviti pred koncem leta.

Ta zakonodaja bo prenovljena, da bi jo uskladili s cilji evropskega zelenega dogovora, saj je energetska prenova stavb v EU pomemben ukrep na poti k doseganju podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Vprašanja, ki so izpostavljena na posvetovanju, se nanašajo predvsem na načine, na katere je mogoče spodbuditi obnovo stavb, ne samo glede števila obnovitvenih projektov, ampak tudi glede prizadevanj za obsežnejše prenove. Posvetovanje izpostavlja tudi vprašanje, kako do leta 2050 doseči visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni fond ter kako omogočiti dostopnejše in cenovno ugodnejše financiranje prenove stavb v okviru načrtov za okrevanje in odpornost z uporabo 750 milijard evrov sredstev iz tega načrta.

Lani je Evropska komisija predstavila svojo strategijo „Obnovitveni val“ za spodbujanje energetske prenove stavb v EU. Zastavil je cilj vsaj podvojiti letno stopnjo energetske prenove stavb do leta 2030 in poudariti potrebo po regulativnih, finančnih in omogočitvenih ukrepih za dosego tega cilja. Revizija te direktive je osrednjega pomena za prilagoditev našega regulativnega okvira in bo sledila številnim predlogom iz svežnja „Primerno za 55“, vključno s predlaganimi spremembami Direktive o energetski učinkovitosti, ki bodo predstavljene junija.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)