Novice

Ministrstvo za obrambo vzpostavlja samooskrbna vodikova vozlišča

Datum: 2. 4. 2021 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Prvega naj bi začeli graditi prihodnje leto v Kranju, načrtujejo pa jih še v Ljubljani, Postojni, Cerkljah ob Krki in Mariboru.

Ministrstvo za obrambo vzpostavlja samooskrbna vodikova vozlišča

Kot so sporočili iz Ministrstva za obrambo, se že ves čas dejavno vključujejo v prizadevanja EU in Slovenije v boju proti okoljskim spremembam, za zmanjševanje ogljičnega odtisa in odvisnosti od uvoženih energentov, povečanje energetske učinkovitosti in vzdržnosti ter uvajanje trajnostne energetske oskrbe. Tako že skoraj desetletje izvajajo vrsto ukrepov, ki zajemajo energetsko sanacijo infrastrukturnih zmogljivosti, projekte izboljšanja in trajnostne mobilnosti ter vlaganja v nacionalne in mednarodne raziskovalno-razvojne projekte s tega področja. V navedenem obdobju so izvedli že celo vrsto energetskih sanacij obstoječih vojaških objektov in dosegli pomembne prihranke. Letos se bodo med drugim lotili tudi obsežne prenove vojašnice Edvarda Peperka, v okviru katere bo celovito energetsko obnovljenih deset objektov s skupno površino prek 15.000 m2, ki skupaj na leto porabijo skoraj šest tisoč MWh oziroma 90 odstotkov porabe celotne vojašnice, pri tem pa je njihova letna emisija ogljikovega dioksida ocenjena na 2.300 ton. Po končani sanaciji se bo letna emisija ogljikovega dioksida zmanjšala za kar 43 odstotkov, energetska poraba po sanaciji za polovico, po načrtovanem priklopu sončnih elektrarn v naslednjem letu pa še za dodatnih 2600 MWh, s čimer bo zagotovljena skoraj popolna samooskrba vojašnice. 
Še več pa si na Ministrstvu obetajo od vseevropskega projekta RESHUB Network in Europe (evropska vodikova avtocesta za obrambni sistem v podporo civilnemu prebivalstvu). Gre za projekt avtonomnega samooskrbnega vozlišča na podlagi vodikove tehnologije, ki jo Slovenska vojska po besedah polkovnika Roberta Šipca uporablja že od leta 2008. Namen projekta je gradnja mreže vozlišč dolgoročne samooskrbe obrambnih infrastrukturnih zmogljivosti v Evropi. Vozlišča bodo zagotavljala energetsko oskrbo nastanitvenih in mobilnih zmogljivosti, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, shranjevanju energije v vodiku, lokalni soproizvodnji električne in toplotne energije ter oskrbi z energenti električnih vodikovih transportnih sredstev.
Prvo tovrstno vozlišče naj bi pri nas postavili v naslednjem letu, in sicer v Vojašnici Petra Petriča v Kranju kot pilotni projekt RESHUB, za katerega so že pridobili investicijsko in gradbeno dokumentacijo, pri čemer bodo del sredstev zagotovili iz Sklada za podnebne spremembe, investicijski načrt pa predvideva tudi vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva. Približno tretjino vodikovih zalog bo vojašnica porabila za lastno delovanje, kar dve tretjini pa bo na razpolago za lokalno infrastrukturo, torej za mestni promet, komunalo in druge deležnike, ki bodo uporabljali električna vozila. Hkrati ob podpori vodikovih transportnih sredstev bo projekt vojašnici omogočil avtonomno delovanje za vsaj tri dni. Z vzpostavitvijo dodatnih vozlišč bodo vzpostavili električno mobilnost, hkrati pa zagotovili izvajanje podpore države gostiteljice drugim oboroženim silam, vključenim v projekt RESHUB Network. (bj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)