Novice

Lani manjša poraba elektrike in plina

Datum: 5. 4. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Lanska poraba obeh energentov je bila manjša kot leto prej, in sicer električne energije za 6 odstotkov in zemeljskega plina za 0,7 odstotka.

Lani manjša poraba elektrike in plina

Agencija za energijo je pred kratkim objavila podrobnejšo analizo odjema električne energije in plina v minulem letu, iz katere je razvidno, da je bila skupna poraba električne energije in zemeljskega plina v v letu 2020 manjša od skupne porabe v letu 2019. Občutnejši upad skupne porabe je bilo še zlasti zaznati pri električni energiji, in sicer za 6 odstotkov, medtem ko je bil pri zemeljskem plinu ta upad le 0,7 odstoten. Pri električni energiji so bila največja odstopanja zabeležena v prenosnem (-41,7 odstotka) in v zaprtih distribucijskih sistemih (-17,5 odstotka) ter pri negospodinjskem odjemu iz distribucijskega omrežja ( -7,4 odstotka), medtem ko je bilo v gospodinjstvih zaznati precejšnjo rast porabe (za 5,1 odstotka glede na leto 2019). Podobna razmerja je bilo opaziti tudi pri zemeljskem plinu, ker pa so bila odstopanja manjša. Tako se je odjem zemeljskega plina iz prenosnega sistema lani v primerjavi z letom prej zmanjšal za 1,8 odstotka in v zaprtih distribucijskih sistemih za 6,1 odstotka, medtem ko so gospodinjstva lani porabila za 3,6 odstotka več zemeljskega plina kot leta 2019. A Agenciji pravijo, da gre drastično zmanjšanje odjema v zaprtih sistemih in na drugi strani povečanje odjema v gospodinjstvih pripisati predvsem posledicam uvedbe izrednih ukrepov v državi ob pojavu epidemije covida-19, ko je precej podjetij začasno zaprlo vrata in veliko zaposlenih precej časa izvajalo delo od doma.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)