Novice

Popačene podobe in miti o jedrskih odpadkih

Datum: 7. 4. 2021 Besedilo: Vladimir Habjan

Dejstvo je, da je jedrska energija nizkoogljična in je ena izmed varnejših virov energije.

Popačene podobe in miti o jedrskih odpadkih

Še vedno pa se postavlja veliko vprašanj glede jedrskih odpadkov, okoli katerih kroži veliko lažnih novic in mitov. Da jedrski odpadki le niso tako velik problem, govorijo v prid nekatera poljudna pojasnila in primerjave. Če bi v račun vzeli vse jedrske odpadke, ki jih ustvarijo vse jedrske elektrarne v Združenih državah Amerike (ZDA) in jih zložili na nogometno igrišče, ta kup odpadkov ne bi bil višji od devetih metrov. Sicer pa takšno količino odpadkov vsako uro proizvede en sama premogovna termoelektrarna. Tudi videz jedrskih odpadkov ni takšen, kot ga prikazujejo risanke, nekakšna lepljiva, zelena snov, ampak gre za neke vrste kovinske palice, ki v svoji notranjosti vsebujejo keramične uranske pelete in so trdne, ko grejo v reaktor in ko pridejo ven.

Izrabljeno gorivo iz današnjih reaktorjev lahko recikliramo v gorivo za naslednjo generacijo naprednih »hitrih reaktorjev«, ki delujejo na zaprtem gorivnem ciklu in lahko dobijo približno sto krat več energije iz tega, kar danes velja za odpadek. Ti hitri reaktorji proizvajajo minimalno količino odpadkov, ki imajo znatno krajši čas razgradnje. Z uporabo hitrih reaktorjev ima Združeno kraljestvo dovolj jedrskih odpadkov za napajanje celotne države za skoraj 500 let. Dvajset hitrih reaktorjev je V ZDA že v obratovanju.

Jedrska energija je vir energije, ki v celoti obvladuje svoje odpadke in z njimi skrbno ravna. Večina izrabljenih gorivnih palic je namreč skladiščenih v velikih betonskih skladiščih pod zemljo. Medtem ko fosilna goriva, ki zagotavljajo 84 odstotkov svetovne porabe energije, svoje odpadke odlagajo neposredno v okolje, kar ga onesnažuje. Tudi pri obnovljivih virih energije se z odpadki ne ravna vedno dovolj skrbno, saj velika količina sončnih panelov in vetrnih turbin konča na odlagališčih, ki lahko onesnažujejo zemljo s strupenimi kovinami.

Naložb v hitre reaktorje so dober način za odpravo odpadkov, ki jih imamo, jedrska energija pa dober oskrbovalec s čisto energijo, ki doprinaša k razogljičenju in s tem k reševanju podnebne krize.

Vir: Energy for Humanity

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 8, skupna ocena: 3,5)