Novice

Nemotena, zanesljiva in varna oskrba z električno energijo

Datum: 7. 4. 2021 Besedilo: Vladimir Habjan

V Skupini GEN pravočasno sprejeli vrsto ukrepov za nemoteno in stabilno obratovanje proizvodnih enot v času epidemije.

Nemotena, zanesljiva in varna oskrba z električno energijo

Vlada Republike Slovenije je pri določitvi vrstnega reda sektorjev kritične infrastrukture z vidika posledic resnih motenj v njihovem delovanju ali prekinitve delovanja postavila sektor energetike oziroma preskrbe z električno energijo na prvo mesto. Kot poudarjajo na Ministrstvu za infrastrukturo, je nemoteno delovanje sektorja preskrbe z električno energijo izrednega pomena za delovanje vseh drugih sektorjev kritične infrastrukture in njihovih zmogljivosti: v prvi vrsti je v danih okoliščinah to seveda zdravstveni sektor, sledijo pa mu drugi sektorji, ki so ključni za delovanje države in gospodarstva ter za varnost, zaščito in blaginjo ljudi.

»V Skupini GEN se tega v polni meri zavedamo, zato smo z vso odgovornostjo in pravočasno sprejeli vrsto ukrepov za nemoteno in stabilno obratovanje elektrarn, s čimer tudi v sedanjih izrednih okoliščinah uspešno uresničujemo svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov po ugodnih cenah,« poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija in dodaja, da se v zadnjih tednih ponovno potrjuje strateški pomen visoke stopnje samooskrbe Slovenije z električno energijo.

Med družbami v Skupini GEN je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) uvrščena med slovensko kritično infrastrukturo. Vseh osem hidroelektrarn družb Savske elektrarne Ljubljana (SEL) in Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), Termoelektrarna Brestanica (TEB), družba za trgovanje in prodajo električne energije GEN-I ter krovna družba GEN energija pa so gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost ključnega pomena za delovanje države.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)