Novice

Gospodarstvo v pripravah na 55-odstotno znižanje emisij do leta 2030

Datum: 9. 4. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Odgovore na vprašanje, kakšne pasti in priložnosti prinaša zaostrovanje podnebnih ciljev slovenskemu gospodarstvu, bodo iskali udeleženci strokovnega posveta, ki bo 13. aprila.

Gospodarstvo v pripravah na 55-odstotno znižanje emisij do leta 2030

Center energetsko učinkovitih rešitev pripravlja 13. aprila zanimiv spletni strokovni posvet na temo, kako je gospodarstvo pripravljeno oziroma se pripravlja na 55-odstotni znižanje emisij do leta 2030. Kot je znano, se je EU odločila, da bo postala vodilna v boju proti podnebnim spremembam in v zvezi s tem sprejela tudi vrsto ambicioznih ciljev, ki bodo močno vplivali na prihodnji gospodarski razvoj.  Vzporedno Evropska komisija sprejema tudi vrsto ukrepov in spodbud, ki naj bi spodbujali trajnostno gospodarsko rast, omogočal ustvarjanje novih delovnih mest ter državljanom in državljankam zagotavljali zdravstvene in okoljske koristi, s spodbujanjem inovacij na področju zelenih tehnologij pa prispevali tudi k dolgoročni konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Evropska komisija bo junija predstavila nov podnebno energetski paket ukrepov za doseganje omenejnega cilja o 55-odstotnem znižanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 glede na leto 1990, pri čemer je pričakovati vrsto ukrepov na različnih področjih, kot so energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, standardi CO2 za vozila, obdavčitev ogljika in trgovanje z ogljikom ter upravljanje z zemljišči. Organizatorji omenjenega dogodka želijo z postavitvijo vprašanj o prednostih in izzivih slovenskega gospodarstva pri prehodu v nizkoogljično družbo, soočanju z zeleno preobrazbo in težavah, s katerimi se podjetja pri tem srečujejo, spreminjajočih se zahtevah kupcev in novih zakonodajnih okvirih iz programa Fit for 55 odpreti dialog z različnimi deležniki in predstaviti tudi primere dobre prakse, ki so lahko zgled drugim na poti v nizkoogljično družbo. Posvet je brezplačen, več o programu in prijavi pa najdete tukaj.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)