Novice

Lani iz podporne sheme za OVE in SPTE izplačanih 124,7 milijona evrov

Datum: 12. 4. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Glede na tip proizvodne naprave je bilo največ denarja izplačanega sončnim elektrarnam.

Lani iz podporne sheme za OVE in SPTE izplačanih 124,7 milijona evrov

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3839 proizvodnih naprav s skupno močjo 409 MW je v letu 2020 znašala 962,2 GWh, kar je 1,5 odstotka več kot leta 2019. Skupaj je bilo v letu 2020 za podpore izplačanih 124,7 milijona evrov, kar je za odstotek več kot leta 2019. Največja proizvodnja v letu 2020 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2020 znašala 129,6 evra/MWh, kar je podobno kot leto prej.

Po podatkih Centra za podpore je leto 2020 zaznamovala proizvodnja na ravni povprečja zadnjih petih let, medtem ko izplačila nihajo zaradi spremembe referenčne tržne cene, novih vstopov ter odhodov iz sistema podpor. V letu 2020 je bila glede na leto pred tem evidentirana večja proizvodnja električne energije iz bioplinskih in sončnih elektrarn in zmanjšanje proizvodnje iz hidroelektrarn.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2020 uvrščenih skupaj 3839 elektrarn s skupno nazivno močjo 409 MW, kar predstavlja približno enajst odstotkov vseh instaliranih zmogljivosti v Sloveniji. Konec leta 2020 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 19 enot manjše glede na stanje konec leta 2019.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2020 skupna izplačila za podpore za sončne elektrarne znašale 64,3 milijona evrov za proizvodnjo v višini 269,3 GWh, za SPTE na fosilna goriva 22,3 milijona evrov za proizvodnjo v višini 348,1 GWh, za elektrarne na lesno biomaso 20,6 milijona evrov za proizvodnjo v višini 139,1 GWh, za elektrarne na bioplin 11,4 milijona evrov za proizvodnjo v višini 94,3 GWh, za hidroelektrarne 4,4 milijona evrov za proizvodnjo v višini 99,5 GWh, za vetrne elektrarne 0,3 milijona evrov za proizvodnjo v višini 6,2 GWh ter za druge naprave 1,4 milijona evrov za proizvodnjo v višini 5,7 GWh.

V primerjavi z letom 2019 je bila lani zabeležena za 12 odstotkov večja proizvodnja iz bioplinskih elektrarn, za štiri odstotke večja proizvodnja iz elektrarn na biomaso, za tri odstotke večja proizvodnja iz sončnih elektrarn ter za dva odstotka večja proizvodnja z vetrnih elektrarn. Na drugi strani pa je bila zaradi manj proizvodnja iz hidroelektrarn manjša za deset odstotkov, na enaki ravni kot leta 2019 pa je bila lani zabeležena proizvodnja iz SPTE enot na fosilna goriva. Glede na strukturo proizvodnje v letu 2020 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 36-odstotnim deležem, sledijo sončne elektrarne z 28-odstotnim deležem, elektrarne na biomaso s 14-odstotnim deležem ter hidroelektrarne in bioplinske elektrarne z vsake po desetodstotnim deležem celotne proizvodnje električne energije v podporni shemi.

Izplačila za podpore so bila v letu 2020 glede na leto 2019 višja pri sončnih elektrarnah za 2,4 milijona evrov oziroma za štiri odstotke), pri elektrarnah na biomaso za 2,3 milijona evrov (za 13 odstotkov) in pri bioplinskih elektrarnah za 1,8 milijona evrov (za 19 odstotkov). Na drugi strani pa so se zaradi nižje referenčne cene zemeljskega plina v letu 2020 za SPTE naprave na fosilna goriva izplačila manjšala za 4,7 milijona evrov (za 17 odstotkov).

Glede na strukturo izplačil so v letu 2020 prevladovale sončne elektrarne z 52- odstotnim deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 18-odstotnim deležem, elektrarne na biomaso s 17-odstotnim deležem, bioplinske elektrarne z devetodstotnim deležem in hidroelektrarne s štiriodstotnim deležem vseh izplačanih podpor.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)