Novice

Poraba zemeljskega plina narašča

Datum: 12. 4. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Gospodinjstva so lani iz distribucijskih plinskih sistemov prevzela 1.175 GWh, kar je bilo za 3,6 odstotka več kot leta 2019.

Poraba zemeljskega plina narašča

Kot so sporočili iz GIZ distribucije zemeljskega plina poraba zemeljskega plina v zadnjih letih narašča in je kljub pandemiji lani dosegla 3.621 GWh, kar je bilo za 1,9 odstotka več kot leto prej ter tudi največ do zdaj. Pri tem je gospodinjski odjem lani dosegel 1.175 GWh in bil tako za 3,6 odstotka višji v primerjavi z letom 2019. V primerjavi z letom prej se je lani za odstotek povečal tudi negospodinjski odjem,in sicer je znašal 2.446 GWh. Na Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina lanske rezultate ocenjujejo kot spodbudne, pri čemer si obetajo nadaljnjo rast, saj ima plinovodno omrežje najnižji ogljični odtis med daljinskimi sistemi. 
V Sloveniji sicer poteka distribucija plina po distribucijskem plinovodnem omrežju v 82 občinah, kjer se z zemeljskim plinom oskrbuje že več kot 136.000 odjemalcev, od tega se jih je lani nanj na novo priključilo 1.328. Operaterji distribucijskih sistemov so lani zgradili tudi dobrih 59,3 kilometrov novih plinovodov, tako da se je skupna dolžina distribucijskega omrežja povečala za 1,6 odstotka in je konec leta 2020 z upoštevanjem zaprtih distribucijskih sistemov znašala že 4.953 kilometrov. Poznavalci na področju oskrbe z zemeljskim plinom v prihodnje napovedujejo večje spremembe, predvsem v smislu dodajanja obnovljivih plinov v omrežje (biometan), pa tudi kombinacije in povezovanja različnih tehnologij in distribucijskih sistemov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)