Novice

V Premogovniku Velenje uspešno zagnali jamsko črpalno postajo III

Datum: 14. 4. 2021 Besedilo: Brane Janjič, Foto: arhiv Premogovnika Velenje

Namenjena bo daljinskemu zapolnjevanju in utrjevanju jamskih objektov v severnem delu jame Pesje in delu jame Preloge. 

V Premogovniku Velenje uspešno zagnali jamsko črpalno postajo III

V jami Premogovnika Velenje je pri izgradnji jamskih prog in likvidaciji jamskih objektov po končanem odkopavanju ključnega pomena tudi zanesljiva oskrba jamskih delovišč s pepelnimi mešanicami. Z njimi namreč zapolnjujejo jamske proge in druge objekte v jami ter s tem znatno dvigujejo požarno varnost v jami. 
Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, so morali zaradi izgradnje novih jamskih objektov v severnem krilu jame Preloge zgraditi tudi novo jamsko črpalno postajo JČP III, saj obstoječi nista več zadoščali potrebam. Ta je namenjena za mešanje pepelne mešanice in prašnega dodatka za daljinsko zapolnjevanje in utrjevanje jamskih objektov v severnem delu jame Pesje kot tudi delu jame Preloge. 

Za oskrbo jamske črpalne postaje III s pepelno mešanico sta potrebna dva dovoda s površine. Zaradi tega je bila lani izvedena rekonstrukcija cevovodnega sistema za hidravlični transport pepelnih mešanic, transport pršnega dodatka pa poteka v "velikih vrečah" z VDL do nakladalno-razkladalne postaje po obstoječih transportnih poteh. Nadzor nad obratovanjem črpalnih linij poteka s pomočjo krmilnega sistema MINCOS, ki omogoča direktno programiranje in manipuliranje s celotnim sistemom. Omenjeni krmilni sistem prav tako omogoča vizualizacijo delovanja črpalnih linij in s tem lažje upravljanje s celotnim sistemom. Tehnične rešitve, ki so jih uporabili pri namestitvi črpalne postaje so plod lastnega znanja in izkušenj strokovnjakov, zaposlenih v službah Projektiva in Priprava dela, pri čemer pa si montaže in delovanja sistema ni mogoče predstavljati brez sodelovanja z operativnimi službami.

Lani je sicer bilo za zapolnjevanje in daljinsko utrjevanje prog v jami Premogovnika Velenje porabljenega 16.892 ton emulgata (letošnja ocena je 19.000 ton). Od tega je bilo za zapolnjevanje praznih prostorov za zadelkami porabljenega 15.178 ton emulgata (letos načrtovano 17.000 ton), za daljinsko zapolnjevanje za plaščem pa 1.714 ton emulgata (letos 2.000 ton). Pri tem je bilo za dopolnjevanje porabljenih še 3.897 ton malte M-50 (letos predvidoma 4.000 ton) in za izdelavo protipožarne obloge približno 3.693 ton različnih vrst malte in penila (letos naj bi teh porabili okoli 3.745 ton). Kot so še sporočili iz Premogovnika Velenje, naj bi letos za zapolnjevanje in utrjevanje prog uporabili približno 20.000 ton pepela iz Termoelektrarne Šoštanj.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)