Novice

Prihaja nacionalni informativni dan projekta DeCarb

Datum: 14. 4. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Na njem bo med drugim govora tudi o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije po opustitvi premoga.

Prihaja nacionalni informativni dan projekta DeCarb

Energetika.net pripravlja 22. aprila zanimiv spletni dogodek v okviru projekta DeCarb, ki bo namenjen izmenjavi mnenj med ključnimi strokovnjaki in zbiranju povratnih informacij o predlaganih ukrepih za racionaliziranje okvirjev trajnostnega in učinkovitega energetskega prehoda Savinjsko-šaleške premogovne regije. Na dogodku bodo med drugim predstavili tudi akcijski načrt projekta DeCarb za sooblikovanje javnopolitičnih instrumentov v sklopu programskega obdobja 2021-2027 in inovacije pri prenovi stavb za doseganje večje energetske samozadostnosti iz obnovljivih virov energije.
Prvi del posveta bo tako namenjen razpravi o načrtovanem prestrukturiranju premogovne SAŠA regije in obravnavi s tem povezanih vprašanj glede najoptimalnejše časovnice za zapiranje Premogovnika Velenje, energetske neodvisnosti in omejitvah jedrsko-plinske opcije, težav pri dostopanju do sredstev Sklada za podnebne spremembe  ter priprav načrta za okrevanje in odpornost v luči povezovanja z načrti Sklada za pravični prehod. V drugem delu posveta pa bo podrobneje predstavljen projekt procuRE ter priložnosti, ki jih odpirajo prizadevanja za vzpostavitev ničenergijskih in energetsko samozadostnih stavb. Posvet je brezplačen, podrobnejše informacije o programu in prijavi pa so dostopne na tem naslovu.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)