Novice

Prvi energetski transformator že v stikališču Cirkovce

Datum: 14. 4. 2021 Besedilo: Vladimir Habjan

Danes so v novo stikališče v Cirkovcah pripeljali prvega od dveh transformatorjev 400/110 kV, ki so ga izdelali v tovarni Kolektor Etra iz Ljubljane.

Prvi energetski transformator že v stikališču Cirkovce

Transport se je iz ljubljanskih Črnuč začel v četrtek, 8. aprila, in je potekal po železnici do Pragerskega, tam so ga v ponedeljek, 12. aprila, preložili na cestno kompozicijo, a so ga zaradi slabega vremena ustavili za en dan. V sredo se je transport nadaljeval do RTP Cirkovce in do mesta, kjer ga bodo v naslednjih dneh namestili na temelje. Za prevoz so poskrbeli strokovnjaki s podjetja Bitra in SM projekt, ki sta Etrina podizvajalca. V sredo je bilo v jutranjih urah treba za 15 minut odklopiti tudi daljnovod Maribor-Cirkovce 1, saj je bila kompozicija visoka prek petih metrov in je bilo potrebno izključiti morebitno nezgodo.

Kot je povedal Nejc Zima, vodja projekta izgradnje RTP Cirkovce z razpletom daljnovodov, gre za energetski transformator 400/110 kV, 300 MVA , težak kar 240 ton, kakršne imamo vgrajene v vseh Elesovih postajah. V bližino prvega transformatorja bodo maja pripeljali še drugega, po tehničnih značilnostih enakega prvemu. V bližini že stoji manjši 110/20 kV transformator za potrebe lastne rabe,  julija pa pride še 150 megavarska kondenzatorska dušilka, kar poteka v okviru projekta SincroGrid. Izgradnja RTP Cirkovce z razpletom daljnovodov sicer poteka v okviru investicije izgradnje 400 KV daljnovoda Cirkovce-Pince. Po besedah Zime bo transformator v omrežje vključen 18. maja, ko bo predvidoma šlo v obratovanje tudi 400 kV stikališče.

Izvedba del na terenu v okviru projekta RTP Cirkovce z razpletom daljnovodov se je začela aprila 2019 s sprostitvijo prostora na območju, kjer danes že stoji novo stikališče. »Najprej smo pokablili vseh sedem 110 kV daljnovodov, ki so se v obstoječe stikališče vključevali z vzhodne strani ter prestavili 220 kV daljnovod Cirkovce-Žerjavinec na novo traso. Avgusta in septembra 2019 smo začeli s prvimi gradbenimi deli za novo stikališče, glavnina temeljenja je bila zaključena lani spomladi. Takrat smo začeli z montažo tehnološke opreme. Danes je gradnja toliko zaključena, da imamo vso opremo, razen transformatorjev, zmontirano in stestirano in pripravljeno na začetek vzankanja. S tem bomo predvidoma začeli maja. V novo stikališče bosta najprej vzankana 400 kV daljnovoda Maribor-Krško in Maribor-Podlog, s čimer bomo dobili napajanje 400 kV stikališča, potem bomo prek transformatorja vključili še 110 kV stikališče, ki je v tehnologiji GIS.. Ko bomo dobili napetost na 110 kV strani, bomo vse 110 kV daljnovode vključili v nov GIS, kar bo predvidoma končano septembra letos. 400 kV stikališče ima 14 polj, vanj bo vključenih 6 daljnovodov, 2 proti Mariboru, Krškem in Podlogu, pozneje pa še daljnovod Cirkovce-Pince, kjer je gradnja v teku in dva transformatorja. Na 110 kV delu stikališča je 14 polj, vanj pa bo vključenih 9 daljnovodov in trije transformatorji,« je povedal Zima.  

Za Eles je projekt pomemben, saj bomo dobili novo 400/110 kV transformatorsko postajo, ki bo predstavljala močno napajalno točko za severovzhodni del Slovenije, z izgradnjo 2x400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince bomo dobili povezavo z energetskim sistemom Republike Madžarske, na območju RTP Cirkovce bomo ukinili 220 kV napetostni nivo, kar je eden od ciljev družbe ELES, pri čemer pa bo 220 kV daljnovodna povezava z Republiko Hrvaško ostala in bo vključena v RTP Podlog, je zaključil Nejc Zima.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)