Novice

Večja pozornost izrabi geotermalne energije

Datum: 16. 4. 2021 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Obeta se postavitev demonstracijske geotermalne elektrarne z uporabo najnovejše tehnologije.

Večja pozornost izrabi geotermalne energije

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Poročilo delovne skupine za obravnavo problematike učinkovite in večnamenske izrabe geotermalne energije in pristojnim ministrstvom in institucijam med drugim naložila pripravo ocene za izvedbo projekta »vrednotenje in obdelava podatkov, ki bodo javno dostopni za konkretne namene in uporabo geotermalnih virov«;  pripravo smernic za opredelitev parametrov in tehničnih pogojev za izgradnjo globokih vrtin ter smernic za znižanje geološkega in tehnološkega tveganja ob izgradnji reinjekcijskih vrtin v različnih kamninah. Poleg tega je vlada Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da skupaj z lokalnimi skupnostmi in Geološkim zavodom Slovenije pripravi podlage za demonstracijsko postavitev geotermalne elektrarne z uporabo najnovejše tehnologije z visokim energetskim izkoristkom prenosa toplote in kaskadne rabe geotermalne energije ter vračanje geotermalne vode v isti vodonosnik. Ministrstvo naj bi imenovalo tudi koordinatorja, ki bo zadolžen za izvajanje usmeritev in uresničitev predlaganih sklepov iz poročila, pristojni pa naj bi oblikovali tudi posebno medresorsko skupino, ki bo obravnavala dolgoročni trajnostni razvoj geotermalnih sistemov in kaskadne rabe geotermalne energije v Sloveniji.(bj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)