Novice

Emisije v okviru sheme EU ETS lani manjše za 13,3 odstotka

Datum: 16. 4. 2021 Besedilo: Polona Bahun

K zmanjšanju je največ prispevala pandemija koronavirusa.

Emisije v okviru sheme EU ETS lani manjše za 13,3 odstotka

Emisije toplogrednih plinov, ki jih zajema sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), so se leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 2019 zmanjšale za 13,3 odstotka. Zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja emisij iz stacionarnih naprav za 11,2 odstotka in iz letalstva kar za 64,1 odstotka. Prav letalski sektor je bil tisti, ki ga je pandemija najbolj prizadela.

V elektroenergetskem sektorju so se emisije znižale za 14,9 odstotka, kar je odraz tako zmanjšane porabe električne energije zaradi pandemije kot trendov razogljičenja. To je vse manjše rabe premoga za proizvodnjo električne energije, ki ga nadomešča električna energija, proizvedena iz OVE, in iz zemeljskega plina.

Emisije iz industrije so se v povprečju zmanjšale za sedem odstotkov, zmanjšanje pa so zabeležili v večini sektorjev, vključno s proizvodnjo železa in jekla (za 11,7 odstotka), cementa (za 5,1 odstotka), kemikalij (za štiri odstotke) in v rafinerijah (za 8,1 odstotka).

Emisije iz stacionarnih naprav (elektrarne in druge proizvodne naprave) so lani znašale 1,331 milijona ton ekvivalenta CO2, kar je za 11,2 odstotka manj kot leta 2019.

Skupne emisije letalskih prevoznikov so leta 2020 znašale 24,5 milijona ton ekvivalenta CO2, kar je 64,1 odstotka manj leta 2019, ko so te znašale 68,2 milijona ton ekvivalenta CO2.

Raven skladnosti upravljalcev proizvodnih naprav in operaterjev letal s shemo EU ETS je zelo visoka, saj so poročali o več kot 95 odstotkih, zajetih v shemi EU ETS.

V skladu z direktivo o shemi EU ETS so morali vsi upravljavci stacionarnih naprav in letalske družbe do 31. marca 2021 poročati o svojih emisijah za leto 2020, Evropska komisija pa do 1. maja 2020 objavi, ali so izpolnili svojo obveznost izročitve količine pravic, ki je enaka preverjenim emisijam iz preteklega leta.

S koncem lanskega leta se je zaključilo tretje obdobje trgovanja z emisijskimi kuponi v okviru sheme EU ETS, ki se je začelo 1. januarja 2013. S 1. januarjem letošnjega leta pa se je začelo novo trgovalno obdobje po revidirani shemi EU ETS za obdobje 2021–2030.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)