Novice

Proizvodnja NEK marca za 0,9 odstotka večja od načrtovane

Datum: 19. 4. 2021 Besedilo: Vladimir Habjan

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec marec 2021.

Proizvodnja NEK marca za 0,9 odstotka večja od načrtovane

NEK je v marcu proizvedla 540811,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 514646,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (510000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 9,25 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 28,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,0009 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0025 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,22 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,58 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 3,4 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 4,75)