Novice

TEŠ naj bi do leta 2030 imel več sto milijonov izgube

Datum: 5. 5. 2021 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Tako vsaj kaže finančna analiza, ki so jo za društvo Focus opravili v organizaciji Ember.

TEŠ naj bi do leta 2030 imel več sto milijonov izgube

V društvu za sonaravni razvoj Focus v luči razprav o scenariju za izhod Slovenije iz premoga opozarjajo, da bo Termoelektrarno Šoštanj zelo verjetno treba zapreti že pred letom 2030, saj bo njeno finančno poslovanje nevzdržno. Kot izpostavljajo, je TEŠ v letu 2019 pridelal skoraj 20 milijonov evrov izgube, leto prej pa celo 58 milijonov. Poleg tega je negativen tudi čisti poslovni izid Premogovnika Velenja, ki je leta 2019 znašal 6,5 milijona evrov, leto prej pa 3,8 milijone evrov. 
Kot so pokazale projekcije potencialne donosnosti TEŠ od 2021 do 2030, ki so jih opravili v organizaciji Ember, je rdeče številke pričakovati tudi v prihodnjih   letih, s tem, da je zelo verjetno, da se bo ob trenutnih trendih hitre rasti cene emisijskih kuponov finančna situacija TEŠ samo še zaostrovala. Cene emisijskih kuponov (50 EUR/tono CO2) namreč že danes za 23 evrov presegajo napovedi za leto 2030 iz Šestega noveliranega investicijskega programa za TEŠ 6 iz leta 2015. Analiza v najbolj verjetnem scenariju prihodnjih cen električne energije in CO2 kuponov ocenjuje, da bodo skupne izgube TEŠ od leta 2021 do leta 2030 znašale približno 870 milijonov evrov (vključno s fiksnimi stroški obratovanja in vzdrževanja ter odplačevanjem posojila).

Dr. Tomislav Tkalec iz Focusa je v zvezi s temi ugotovitvami izpostavil, da ocena 870 milijonov evrov izgube pomeni nevzdržno delovanje TEŠ-a do leta 2030 in daje jasen signal, da je nujno treba pripraviti dodatni scenarij obvladovanja tveganja opuščanja premoga in pravičnega prestrukturiranja regije, če pride do nenapovedanega predčasnega zaprtja. Kot je dejal, ta analiza hkrati dodaja težo argumentu, da je izmed predlaganih scenarijev v nacionalni strategiji o opuščanju premoga finančno najmanj škodljiv scenarij A, ki predvideva konec rabe premoga že leta 2033, saj dlje kot bo premogovna elektrarna delovala, večje izgube bo ustvarjala. Podrobnejšo predstavitev analize najdete tukaj. (bj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,67)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (46)