Novice

Lani energetska odvisnost Slovenije nižja kot leto prej

Datum: 18. 5. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Iz domačih virov je bila zagotovljena več kot polovica potreb po energiji.

Lani energetska odvisnost Slovenije nižja kot leto prej

Po začasnih podatkih statističnega urada so lani domači viri energije zadostovali za zadovoljitev 55 odstotkov potreb po energiji medtem, ko je bila oskrba z naftnimi proizvodi v celoti zagotovljena iz uvoza.

Skupna količina domačih virov energije v Sloveniji v letu 2020 je bila 3,7 milijona toe., kar je za pet odstotkov več kot v letu 2019.

Za oskrbo Slovenije z energijo je bilo v letu 2020 na voljo 6,4 milijona toe, kar je za pet odstotkov manj kot v letu 2019. Najbolj se je znižala oskrba z naftnimi proizvodi in sicer za 16 odstotkov.

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2020 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 29 odstotkov. Delež jedrske energije je znašal 25 odstotkov, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) 19 odstotkov, delež premoga 16 odstotkov in delež zemeljskega plina 11 odstotkov.

Energetska odvisnost se je lani v primerjavi z letom 2019 znižala za sedem odstotnih točk. Razlog sta predvsem zmanjšan uvoza naftnih proizvodov in večja domača proizvodnja energije.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (36)