Novice

V javni obravnavi Zakon o oskrbi s plini

Datum: 18. 5. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Ministrstvo za infrastrukturo je pred kratkim objavilo predlog novega zakona o oskrbi s plini, ki je v javni obravnavi do desetega junija.

V javni obravnavi Zakon o oskrbi s plini

Predloga Zakona o oskrbi s plini za javno obravnavo predstavlja nov zakon, ki je nastal na podlagi razdelitve veljavnega Energetskega zakona na več zakonov po zaključenih vsebinah in  vsebinsko ureja celotno področje oskrbe s plini iz povezanih prenosnega in distribucijskega sistema plina. Nekatere določbe so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom posodobitve določb in vnosom nujnih novih vsebin. Poleg ukinitve pridevnika »zemeljski« so bistvene spremembe glede na določbe trenutno veljavnega Energetskega zakona za področje zemeljskega plina naslednje:
zakonske določbe so prilagojene namenu, da se prenosni in distribucijski sistem zemeljskega plina pripravita za t.i. »ozelenitev« in s tem za prevzem in prenos plinov obnovljivega izvora, kot so razni bioplini, biometani, sintetični metani, pa tudi vodik. S prevzemom plinov v plinski sistem, ki nimajo enake kurilnosti in drugih lastnosti zemeljskega plina, je potrebno primerno obvladovati in regulirati kakovost nove mešanice plinov, ki se dobavi končnemu odjemalcu,
zakon tako določa potrebne naloge in pravila za podjetja plinskega gospodarstva za omogočanje prevzema plina v sistem tudi na distribucijskem nivoju, kjer že v bližnji prihodnosti pričakujemo priključitev več proizvajalcev biometana,
ker so tako naprave in omrežje operaterjev, kot naprave končnih odjemalcev lahko občutljive na spremembo lastnosti dobavljenega plina, zakon prinaša nalogo operaterjem sistema, da v načrtu prilagoditve analizirajo stanje in pripravijo ustrezne ukrepe za prilagoditev,
zakon za namen izvajanja solidarnostnega mehanizma držav članic EU pri oskrbi z (zemeljskim) plinom, ki temelji na Uredbi EU 2017/1938 in bilateralnih sporazumih držav članic, podrobneje določa nujno podporno okolje in naloge operaterja prenosnega sistema, nosilcev bilančnih skupin, pristojnega organa in vlade RS za izvedbo solidarnostnega mehanizma: nakupa ali ponudbe in prodaje plina za gospodinjske odjemalce v skrajnih kriznih razmerah ob morebitnem splošnem pomanjkanju plina in, ko trg plina v regiji ne deluje več.
Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najpozneje do desetega junija letos. Zakon je sicer dostopen na tej povezavi. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (36)