Novice

Premogovnik Velenje aktiven tudi v mednarodnih projektih

Datum: 24. 5. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Strokovnjaki iz Premogovnika Velenje so konec minulega leta uspešno končali štiri mednarodne projekte, za katere so prejeli tudi evropska sredstva.

Premogovnik Velenje aktiven tudi v mednarodnih projektih

Premogovnik Velenje že vrsto let bogati svoje znanje in si nabira izkušnje  tudi s sodelovanjem v različnih mednarodnih projektih. V zadnjih treh letih je tako kot partner sodeloval še v štirih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so bili prijavljeni v Raziskovalni sklad za premog in jeklo v Bruslju in so jih zagnali poleti 2017 ter konec minulega leta tudi uspešno zaključili. Projekte METHENERGY PLUS, ROCD, INDIRES in INESI 7 je Premogovnik izvajal v sodelovanju  s partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije, Ukrajine, Španije, Švedske, Češke in Grčije, zanje pa je prejel tudi 700 tisoč evrov evropskih sredstev. 
Vsi štirje navedeni projekti so potekali v več fazah, s številnimi koordinacijami projektne skupine. Nekaj koordinacijskih sestankov je potekalo tudi v Premogovniku Velenje, zadnje leto pa so ti zaradi epidemije koronavirusa večinoma potekali virtualno. Kot je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, je Premogovnik pri projektih večinoma sodeloval z lastnim raziskovalno-razvojnim delom, v projekte pa primarno vključeval material in opremo, ki ju potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu.
Projekt METHENERGY PLUS (Zajem metana iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran oziroma katalizatorjev) – Partnerji pri projektu so bili raziskovalne inštitucije, univerze in premogovniki iz Španije, Združenega kraljestva, Grčije, Češke, Poljske, Švedske in Slovenije. Projekt je zajemal razvoj različnih tehnologij za zajem oziroma izkoriščanje emisij metana iz jamskega zraka s pomočjo katalizatorjev. Delo je potekalo preko več povezanih delovnih paketov, ki so med drugim vsebovali preučitev in optimizacijo sistemov zračenja v povezavi z emisijami metana, razvoj procesov in sistemov za koncentriranje metana ter preučitev primernih katalizatorjev in reaktorjev, ki delujejo na energetskem in kemičnem principu. Za štiri premogovne bazene, obravnavane v tem projektu, so bili ugotovljeni geološki in hidrogeološki dejavniki, ki vplivajo na napovedovanje emisij metana iz aktivnih in zapuščenih premogovnikov. Za napovedovanje emisij metana med zapiranjem premogovnikov je bil razvit in uporabljen hidrogeološki model. Pripravljene in preizkušene so bile različne vrste katalizatorjev oziroma adsorbentov z vidika njihove primernosti glede na koncentracije metana ter drugih dejavnikov. V tem sklopu je bilo analiziranih in testiranih več vrst materialov, vključujoč nanomateriale, ki bi bili primerni za membrane katalizatorjev. Zadnji del projekta je bil namenjen integraciji različnih pristopov. Narejen je bil tudi metodološki vodnik za analizo naložb energetske ali kemične uporabe metana. 
Projekt ROCD (Premogov prah – preventiva in kurativa) –  Projekt je združeval multidisciplinarno ekipo iz desetih institucij iz petih evropskih držav: Velike Britanije, Poljske, Nemčije in Španije ter je obravnaval problematiko premogovega prahu v premogovnikih. Projekt se je izvajal preko petih integriranih delovnih paketov, pri čemur je bil glavni cilj projekta razvijanje novih naprav za merjenje in zmanjševanje koncentracij prahu. Predvsem je bil namen razviti in vpeljati ustrezne ukrepe, ki v čim večji meri zmanjšujejo zaprašenost ozračja in izpostavljenost delavcev v premogovnikih. V okviru tega projekta so pregledali stanje v EU premogovnikih, analizirali nevarnosti premogovega prahu ter izvedli vzorčenje in razvoj optičnega merilnega real-time inštrumenta za koncentracije prahu, analizo in simulacije/modeliranje usedanja premogovega prahu z zaščitnimi ukrepi, avtomatizacijo odpraševanja glede na fazo delovnega procesa, analizo in testiranje zaščitne opreme, izdelali pa so tudi e-aplikacije za učenje in trening rudarjev.
Projekt INDIRES (Jamsko reševanje – razvoj tehnologij in zagotavljanje informacij) – Projekt, pri katerem so sodelovali z uglednimi partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije in Španije, je obravnaval področje informacijske podpore v primeru izrednih dogodkov. Cilj projekta je bil raziskovanje in razvoj opreme, ki bo omogočala zbiranje in izmenjavo informacij v primeru morebitne nesreče, saj je eden glavnih izzivov pri tem čim hitrejši in učinkovit odziv. V okviru projekta INDIRES so potekale aktivnosti za izdelavo aplikativnih rešitev in opreme, ki se bodo uporabljala za določitev ustreznih ukrepov in reševanje v primeru izrednih dogodkov v premogovnikih. Rezultati projekta so tako izdelava ustreznih senzorjev in merilnikov odpornih na vplive v izrednih razmerah, ekspertnih sistemov za pomoč pri določanju potrebnih ukrepov ter razvoj opreme in naprav, ki se bodo uporabljale v izrednih razmerah (komunikacijski sistemi, avtonomna vozila, letalnik, podporni elementi iz kompozitnih materialov …).
Projekt INESI (Razvoj ekspertnega sistema NOR in sistem optimizacije logistike) – Pri projektu so strokovnjaki iz Premogovnika Velenje sodelovali s partnerji iz Poljske, Nemčije in Ukrajine. Namen in cilji projekta so bili povečanje učinkovitost in varnosti evropske premogovne industrije, kar je vključevalo povečanje hitrosti in varnosti pomožnih podzemnih transportnih sistemov; razvoj in preizkušanje transportnih sistemov, prilagojenih povečanju hitrosti; razvoj sistema za nadzor parametrov oprijema transportnih sredstev; izdelavo nizkoenergetskih sistemov za prezračevanje podzemnih objektov; razvoj popolnoma avtomatiziranega sistema za ugotavljanje prisotnosti ljudi na podzemnih transporterjih ter razvoj optimizacije procesa za sledenje ljudem in opremi. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)