Novice

Višje cene električne energije za gospodinjstva

Datum: 27. 5. 2021 Besedilo: Polona Bahun

MzI je objavil statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije na maloprodajnem trgu za 1. trimesečje letošnjega leta.

Višje cene električne energije za gospodinjstva

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v tem obdobju (januar – marec 2021) znašala 153,3 /MWh in je bila za štiri odstotke nižja od maloprodajne cene v prejšnjem 4. trimesečju 2020. V obdobju enega leta pa se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za sedem odstotkov.

Postavka cena električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 62,1 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za tri odstotke. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 46,4 evra/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za pet odstotkov. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za URE, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2021 znašale 14,2 evra/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 37 odstotkov. Enoletni porast omrežnine in dajatev glede na enako obdobje preteklega leta je posledica nezaračunavanja postavk omrežnine za priključno moč ter prispevka OVE in SPTE kot posledica začasnih ukrepov vlade in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja koronavirusa, ki so veljali od začetka marca do konca maja 2020. Trošarina je v 1. trimesečju znašala 3,05 evra/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 1. trimesečju 2021 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 40,5 odstotka, delež omrežnine 30,2 odstotka, delež dajatev v energetiki 9,3 odstotka, delež trošarine dva odstotka in DDV 18 odstotkov končne maloprodajne cene.

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2021 znašala 106,1 evra/MWh in je bila za 3 odstotke nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2020. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika ni spremenila.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 1. trimesečju 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 54,7 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za šest odstotkov. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 19 evrov/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za devet odstotkov. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2021 znašale 10,6 evra/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 17 odstotkov. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. trimesečju 2021 zaračunana trošarina v višini 2,6 evra/MWh (brez DDV), kar je dva odstotka več kot leto pred tem.

V 1. trimesečju 2021 je delež postavke za dobavo energije znašal 62,9 odstotka, delež omrežnine 21,9 odstotka, delež dajatev v energetiki 12,2 odstotka, delež trošarine pa tri odstotke cene brez vključenega DDV.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,67)