Novice

Posodobljena evidenca stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

Datum: 28. 5. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Na dan 30. aprila je bilo v evidenco vključenih 522 stavb.

Posodobljena evidenca stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

MzI je v začetku leta 2021 začel s posodabljanjem evidence stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja, ki zajema stavbe za poslovno rabo s površino večjo od 250 m2. MzI je posodobitev obstoječe evidence, ki je objavljena tudi na njihovi spletni strani, pripravil v sodelovanju z ostalimi ministrstvi in drugimi relevantnimi državnimi organi. 

Direktiva EU o energetski učinkovitosti namreč določa, da vsaka država članica zagotovi, da se od 1. januarja 2014 dalje letno prenovijo trije odstotki skupne tlorisne površine stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja ali pa se sprejmejo alternativni stroškovno učinkoviti ukrepi, s katerimi se doseže enako izboljšanje energetske učinkovitosti državnih stavb.

V evidenci je posodobljeno število stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja ter njihova površina. Za stanje na dan 30. aprila je v evidenco vključenih 522 stavb oziroma delov stavb, čigar skupna tlorisna površina znaša 957.014 m2.
MzI bo evidenco spremljal in posodabljal tudi v prihodnje.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )