Novice

Minister Vizjak na delovnem obisku v Elektru Celje

Datum: 31. 5. 2021 Besedilo: Vladimir Habjan

Družbo Elektro Celje je obiskal mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor.

Minister Vizjak na delovnem obisku v Elektru Celje

Sprejel ga je mag. Boris Kupec, predsednik uprave družbe Elektro Celje s sodelavci. Pogovor je potekal o poslovanju in razvojnih načrtih družbe Elektro Celje. Poseben poudarek je bil na investicijah in umeščanju elektroenergetskih naprav v prostor. V sklopu srečanja so sodelavci Elektra Celje ministru Vizjaku predstavili dejavnosti družbe in razvojne načrte za zagotavljanje stabilne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z električno energijo na oskrbnem področju družbe Elektro Celje. 

Družba Elektro Celje je v obdobju od leta 2016 do leta 2020 v infrastrukturo za povečevanje robustnosti omrežij in gradnjo pametnih omrežij skupaj vložila že 116 milijonov evrov. S tem so dosegli nadpovprečno robustnost omrežij in delež uporabnikov, vključenih v napredne sisteme merjenja. Ob načrtovanju in umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor ter ob izgradnji in obratovanju omrežja, se trudijo vključevati in prisluhniti različnim interesom lokalnih skupnosti. Pri strateškem in operativnem načrtovanju upoštevajo načela trajnostnega razvoja.

Zaradi potreb prebivalstva in gospodarstva, zlasti zaradi zagotavljanja kakovostne oskrbe na vseh območjih in omogočanja priključevanja novih uporabnikov, uvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in mrežne integracije obnovljivih virov energije, namerava družba, v skladu z 10-letnim načrtom razvoja omrežja, realizirati še 280 milijonov evrov investicijskih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo za trajnostni razvoj.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 2,5)