Novice

Priklop malih sončnih elektrarn na električno omrežje

Datum: 1. 6. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Investitorji pozor – preverite, ali imajo proizvodne naprave, ki vam jih ponujajo različni proizvajalci, tudi potrebne ustrezne certifikate.

Priklop malih sončnih elektrarn na električno omrežje

S 1. marcem letos so stopila v veljavo nova Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije s prilogami (SONDSEE). Podlaga za vsebino, ki je v njih povezana s priključevanjem novih proizvodnih naprav, je bila evropska uredba o Zahtevah za generatorje. Ta je začela veljati že leta 2016, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Na podlagi te uredbe so bili za Slovenijo določeni nacionalni pragovi in določene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati elektroenergijski moduli. Skladno s SONDSEE se tako od 1. marca dalje za proizvodne naprave, za katere investitorji podajo vloge za priključitev, zahteva preverjanje zagotavljanja skladnosti proizvodnih naprav. 
V SODO zato prihodnje investitorje opozarjajo, da naj v izogib morebitnim težavam in dolgim časovnim rokom za priključitev, že pred odločitvijo o nakupu proizvodne naprave od ponudnika pridobijo informacije in zagotovila, da njihova oprema v celoti izpolnjuje zahteve za priključitev na distribucijski sistem. Navedene nove zahteve za priključitev proizvodnih naprav veljajo le za tiste naprave, za katere so bile podane vloge in izdana soglasja za priključitev po 1. marcu letos.  Za vse druge  proizvodne naprave, za katere so bile podane vloge in izdana soglasja do konca februarja, pa se na distribucijski sistem električne energije priključijo po pogojih iz obstoječega soglasja, izdanega pred 1. marcem.
Kot izpostavljajo v družbi SODO, želijo čim več zainteresiranim uporabnikom distribucijskega sistema omogočiti priključitev ter tudi s tem prispevati k čim prejšnjemu in čim bolj obširnemu zelenemu energetskemu prehodu. Zato v smeri pohitritve postopkov priključevanja SODO s proizvajalci in ponudniki opreme za sončne elektrarne tudi aktivno proučuje morebitna odprta vprašanja in išče tehnične rešitve zanje ob hkratnem zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema. Več podrobnosti v zvezi z evropsko uredbo, sistemskimi obratovalnimi navodili in zahtevami za pridobitev soglasja si lahko preberete na tem spletnem naslovu.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)