Novice

MzI nezadovoljno s postopki priključevanja malih elektrarn

Datum: 4. 6. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Ministrstvo SODO pozvalo, da naj čim prej zagotovi možnosti za enostavnejši dostop novih proizvodnih naprav do omrežja.

MzI nezadovoljno s postopki priključevanja malih elektrarn

Kot so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo, ugotavljajo, da prihaja do izjemnih težav pri izvajanju Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), kar resno ogroža doseganje ciljev Republike Slovenije na področju obnovljivih virov energije in povzroča nepotrebno gospodarsko škodo.

Ministrstvo ob tem izpostavlja, da pri sprejemanju določenih zahtev iz SONDSEE ni bilo ustrezno utemeljena skladnost teh zahtev z načelom sorazmernosti in nediskriminacije ter, da niso bile opravljene ustrezne analize, kaj takšne zahteve pomenijo za končnega odjemalca. Po mnenju ministrstva  prav tako ni bilo upoštevano načelo optimizacije med najvišjim celotnim izkoristkom in najnižjimi skupnimi stroški za vse vključene strani. Zaradi nejasnosti, katera dokazila sploh štejejo za izpolnjevanje zahtev, je po njihovem kršeno tudi pravilo ustavnosti in preglednosti predpisov. Vse našteto, pravijo na ministrstvu, vzbuja tudi skrb, da so trenutno veljavna navodila SONDSEE neskladna z Uredbo Komisije 2016/631 iz 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje. 
Ministrstvo je zato družbo SODO pozvalo, da v okviru vseh razpoložljivih možnosti v najkrajšem možnem času zagotovi nediskriminatorne in sorazmerne zahteve za priklop proizvodnih naprav ter dostop do omrežja in tako omogoči sprostitev investicije v obnovljive vire energije, ki so nujno potrebne za okrevanje gospodarstva po epidemiji COVID-19, zeleno reformo gospodarstva in uresničitev zavez Slovenije v okviru EU. 
Spomnimo, SODO je pred nekaj dnevi investitorje v proizvodne naprave iz obnovljivih virov opozoril, da naj v izogib morebitnim težavam in dolgim časovnim rokom za priključitev, že pred odločitvijo o nakupu proizvodne naprave od ponudnika pridobijo informacije in zagotovila, da njihova oprema v celoti izpolnjuje zahteve za priključitev na distribucijski sistem v skladu z navedenimi sistemskimi navodili.
Drugače pa zanimanje za postavljanje predvsem sončnih elektrarn za samooskrbo v zadnjih letih skokovito narašča. Po podatkih Agencije za energijo je bilo tako konec minulega leta v Sloveniji že 8641 proizvodnih naprav za samooskrbo iz obnovljivih virov s skupno priključno močjo 103 MW. Kot so sporočili je trend naraščanja števila naprav za individualno samooskrbo izjemen, saj se vsako naslednje leto število naprav skoraj podvoji. Po njihovi oceni je v prihodnje pričakovati tudi veliko rast števila proizvodnih naprav za skupnostno samooskrbo, ki jih do sedaj skoraj ni bilo. Predlog zakona o oskrbi z električno energijo, ki naj bi bil sprejet do jeseni, sicer uvaja energetske skupnosti državljanov v pravni obliki zadruge.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 4,5)