Novice

Izdaja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice ostaja zamrznjena

Datum: 22. 7. 2021 Besedilo: Vladimir Habjan

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS).

Izdaja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice ostaja zamrznjena

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe HESS, ki je kot stranka z interesom skupaj s soinvestitorskima družbama Infra in Eles skušala izpodbiti zamrznitev izdaje gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice. Kot je poročala STA, je sodišče že v začasni odredbi pritrdilo argumentom Društva za preučevanje rib Slovenije, ki je opozarjalo na nepopravljivo škodo, ki jo bi gradnja HE Mokrice povzročila zaščiteni naravi - zlasti določenim zavarovanim in varovanim živalskim vrstam in habitatom v posebnih varstvenih območjih Natura 2000, v katere bi ta obsežen projekt posegel.

Vlada je decembra lani izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, a se je društvo januarja odločilo, da na upravno sodišče vloži tožbo. Hkrati je društvo sodišču podalo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne odločitve preprečilo začetek gradnje hidroelektrarne, čemur je upravno sodišče ugodilo. Sodišče je namreč februarja sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice. Na to odločitev sodišča so se pritožile tri družbe investitorke, HESS, Infra in Eles, a je vrhovno sodišče pritožbo HESS nedavno zavrnilo. V društvu so tožbo zoper projekt HE Mokrice vložili z namenom zaščite narave in habitatov v in ob reki Savi, saj menijo, da gre pri HE Mokrice za "uničevalni poseg, ki se nikakor ne sme zgoditi v razviti evropski državi, temeljeni na spoštovanju prava EU in spoštljivem odnosu do narave, ki smo jo dobili v začasno uživanje".

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 1)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (54)