Novice

V okviru programa LIFE objavljen prvi poziv v podprogramu LIFE-CET

Datum: 23. 7. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Rok za prijavo projektov je januar 2022.

V okviru programa LIFE objavljen prvi poziv v podprogramu LIFE-CET

Evropska komisija je s sprejetjem večletnega delovnega programa 2021-2024 v program LIFE 2021–2027 za področje podnebnih sprememb vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo (LIFE-CET). Ta podprogram bo nadaljeval dejavnosti financiranja EU na področju prehoda na čisto energijo, ki so bile prej financirane v okviru programa Obzorje 2020. Njegov namen pa je z usklajevanjem financiranja olajšati prehod na energetsko učinkovito, podnebno nevtralno in odporno gospodarstvo, ki temelji na obnovljivih virih energije. Prispeval bo k doseganju ciljev politike EU za prehod na čisto energijo v smislu povečane rabe energije iz obnovljivih virov in prihrankov energije. Podprogram bo obravnaval tudi tržne ovire pri družbeno-ekonomskem prehodu na trajnostno energijo z mobilizacijo naložb, povečevanjem izkušenj, ozaveščanjem, izobraževanjem in krepitvijo moči potrošnikov energije.

Podprogram LIFE za prehod na čisto energijo, ki temelji na uspehu programov Inteligentna energija - Evropa (2003–2013) in Obzorje 2020 za energetsko učinkovitost (2014–2020), nadaljuje s podporo izvajanju politik EU na področju trajnostne energije, zlasti Evropski zeleni dogovor, Energetsko unijo (energetske in podnebne cilje do leta 2030) in dolgoročno strategijo EU za podnebno nevtralnost do leta 2050. 

S sredstvi v višini milijarde evrov za obdobje 2021-2027 bo LIFE-CET na poti prehoda v čisto energijo še naprej nagovarjal majhne in srednje velike zainteresirane deležnike in številne druge akterje, vključno z lokalnimi in regionalnimi javnimi oblastmi, neprofitnimi organizacijami in potrošniki.

V okviru podprograma LIFE za prehod na čisto energijo se bodo sofinancirali projekti s petih področij. Prvo izmed njih je vzpostavitev nacionalnega, regionalnega in lokalnega političnega okvira, ki bo podpiral prehod na čisto energijo. Drugo področje je pospeševanje uvajanja tehnologije, digitalizacije, novih storitev in poslovnih modelov ter izboljšanje s tem povezanih poklicnih veščin na trgu. Naslednji dve področji sta privabljanje zasebnih financ za projekte trajnostne energije in podpora razvoju lokalnih in regionalnih naložbenih projektov. Do sredstev pa so upravičeni tudi projekti s področja vključevanja in krepitve vloge državljanov v prehodu na čisto energijo.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)