Novice

V Sloveniji skoraj tretjina elektrike iz hidroelektrarn

Datum: 26. 3. 2014 Besedilo: Polona Bahun

Tako je ob svetovnem dnevu voda sporočil Statistični urad RS.

V Sloveniji skoraj tretjina elektrike iz hidroelektrarn

Z rabo in upravljanjem voda je povezana tudi energija. Slogan letošnjega svetovnega dneva voda 'Voda in energija' opozarja na vodo kot vir življenja in na njeno povezanost z energijo ter soodvisnost med njima. Energijo je mogoče pridobivati tudi z uporabo vodnih virov. Prav zato je pomembno zavedanje, da je voda naravna dobrina, pogoj za življenje in tudi obnovljivi naravni vir.

Vodno energijo ali hidroenergijo uvrščamo med obnovljive vire energije, za katere je značilna neomejena trajnost in velik potencial energije. Hidroenergija je čista energija, ker ne obremenjuje okolja s škodljivimi izpusti v zrak. Hkrati pa kot vir pri proizvodnji električne energije lahko zamenjuje fosilna goriva in s tem še dodatno prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.

Gradnja hidroelektrarn z gradnjo jezov, nasipov, zapornic in drugih objektov spreminja naravo in vpliva na okolje. Vendar je ta proces mogoče povezati z ukrepi za reguliranje toka, za zaščito pred poplavami in celo s športnimi in turističnimi vsebinami in tako prispevati tudi k izboljšanju trenutnega naravnega stanja. Zato je mogoče hidroenergijo, če je njeno izkoriščanje skrbno načrtovano, označiti kot obnovljivo in trajno.

V Sloveniji so v letu 2012 – na to leto se nanašajo zadnji razpoložljivi podatki - na proizvodnem trgu električne energije delovala štiri proizvodna podjetja z inštalirano močjo nad 10 MW, ki so za proizvodnjo električne energije izkoriščala hidroenergijo: Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica, Savske elektrarne Ljubljana in Hidroelektrarne na spodnji Savi. Poleg tega pa se hidroenergija v Sloveniji izkorišča tudi v malih hidroelektrarnah.

V Sloveniji je bilo v letu 2012 proizvedenih skupaj 14.698 GWh električne energije. V hidroelektrarnah je bilo proizvedene 27 odstotkov električne energije, od tega največ v Dravskih elektrarnah Maribor (70 odstotkov) in Soških elektrarnah Nova Gorica (17 odstotkov).

Med članicami EU se je Slovenija s 27-odstotnim deležem proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah uvrstila na visoko šesto mesto. Največji delež (63 odstotkov) je dosegla Latvija, sledile so Avstrija, Hrvaška, Švedska Luksemburg in nato Slovenija. V celotni EU se je v letu 2012 v hidroelektrarnah proizvedlo povprečno 12 odstotkov električne energije.

Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini voda uvršča med vodno zelo bogate evropske države, zato ima hidroenergija v Sloveniji pomembno vlogo tudi pri uresničevanju zastavljenega cilja o doseganju 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije do leta 2020. (pb)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)