Novice

V distribuciji potreba po temeljnih projektih IKT

Datum: 4. 6. 2014 Besedilo: Miro Jakomin

Tovrstni projekti so osnova za implementacijo pametnih omrežij, so med drugim povedali na upravi družbe Elektro Primorska.   

V distribuciji potreba po temeljnih projektih IKT

Znano je, da naraščanje števila obnovljivih virov energije povzroča določene težave v distribucijskem omrežju. Kako jih rešujejo v Elektru Primorska?  

»Naraščanje števila OVE povzroča predvsem težave v nihanju napetosti v omrežju. Zaradi dvosmernih pretokov moči so problematične (pre)visoke napetosti, ki zahtevajo prilagoditev obstoječih konceptov regulacije napetosti in ponovno definicijo tehničnih kriterijev priključevanja. Z OVE so razmere v omrežju izrazito lokalnega značaja, zato je treba v omrežju postopoma izboljšati observabilnost in lokalno kontrolabilnost, kar omogočajo pametna omrežja,« so pojasnili na upravi Elektra Primorska.  

Pametni števci omogočajo daljinsko odčitavanje

Glede izvajanja projektov s področja pametnih omrežij so povedali, da trenutno tovrstni projekti pokrivajo le vgradnjo in integracijo pametnih števcev v merilni center. To pomeni, da se z njimi omogoča daljinsko odčitavanje obračunskih podatkov in v nekaterih primerih tudi daljinsko izklapljanje odjemalcev ter eventualno izvedba nekaterih dodatnih funkcionalnosti, kot je npr. ugotavljanje neupravičenega odjema. Ni pa njihova širša AMI funkcionalnost vključena v napredne sisteme za vodenje in obratovanje omrežja. V letu 2013 je Elektro Primorska vgradila okoli 5000 pametnih števcev.  

Trenutno v teku evropski projekt SUNSEED  

»Na področju pametnih omrežij je trenutno v teku EU projekt SUNSEED, ki vključuje implementacijo sodobnih komunikacijskih tehnologij za podporo pametnim omrežjem. Drugih projektov na področju pametnih omrežij trenutno ni v fazah operativnega izvajanja, so pa oblikovani nastavki nekaterih skupnih projektov na ravni elektrogospodarstva. Kaže pa se potreba predvsem po temeljnih projektih s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij in integracije sistemov, ki so osnova za implementacijo pametnih omrežij,« so dejali na upravi Elektra Primorska.   

V zvezi z načrti na področju e-mobilnosti pa so pojasnili, da bodo v sklopu EU projekta SUNSEED v naslednjih dveh letih na testnih poligonih vgradili tri polnilne postaje za polnjene električnih avtomobilov. Trenutno omenjena družba v omrežju še nima vgrajenih polnilnic za e-mobilnost. (mj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,67)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)