Novice

Konferenca Jedrska energija za novo Evropo 2016 zaključena

Datum: 9. 9. 2016 Besedilo: Vladimir Habjan

Ob zaključku konference so podelili nagrade in izvedli panelno razpravo o izzivih izobraževanja, usposabljanja in upravljanja z jedrskim znanjem.

Konferenca Jedrska energija za novo Evropo 2016 zaključena

Včeraj se je zaključila 25. mednarodna konferenca Nuclear Energy for New Europe 2016 (Jedrska energija za novo Evropo 2016), ki je bila zelo uspešna. Ob zaključku konference so podelili nagradi najboljšemu mlademu avtorju in za najboljšo predstavitev s posterjem. Zaključek konference je bila panelna razprava o izzivih izobraževanja, usposabljanja in upravljanja z jedrskim znanjem. Kot je poudaril prof. dr. Marko Čepin, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, so na društvu kot organizatorji že 25. tradicionalne konference zadovoljni: »Okoli 150 vrhunskih jedrskih znanstvenikov in strokovnjakov iz več kot 23 držav vsega sveta ter iz številnih izobraževalnih, strokovnih, raziskovalnih in znanstvenih mednarodnih organizacij na področju jedrske energije je v preteklih štirih dneh intenzivno razpravljalo o relevantnih temah, povezanih z razvojem jedrske energije kot enega ključnih nizkoogljičnih virov za današnjo in prihodnjo oskrbo z energijo.«

Na večerni slovesnosti so podelili nagrado najboljšemu mlademu avtorju, ki jo je prejel Bor Kos z odseka za reaktorsko fiziko z Instituta »Jožef Stefan« za svoj prispevek na temo sklopitve determinističnih in stohastičnih programov za izračun transporta nevtronov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih, ter nagradi za najboljšo postersko predstavitev, ki sta jo prejela Hygreeva Namburi z raziskovalnega centra Rez iz Republike Češke za poster z naslovom Analiza mikropoškodb v gorivni srajčki ter Janez Kokalj, Mitja Uršič in Matjaž Leskovar z odseka za reaktorsko fiziko Instituta »Jožef Stefan« za prispevek na temo hlajenja ostankov sredice v primeru težke nesreče.

Kot je povedal doc. dr. Luka Snoj, vodja raziskovalnega rekatorja TRIGA in predsednik programskega odbora letošnje konference, je komisija za podelitev nagrad mlademu avtorju v obrazložitvi poudarila, da gre za izvirno in jasno predstavljeno temo na zelo perspektivnem področju reaktorske fizike, ki omogoča natančnejše simulacije nevtronskih in fotonskih polj v reaktorju in njegovi okolici, ki prej niso bile mogoče.

 

Zadnji konferenčni dan se je začel z vabljenim predavanjem dr. Simona Pinchesa, vodje programa za integrirano modeliranje pri mednarodnem projektu ITER, zaključil pa se je s panelno razpravo z mednarodno udeležbo, katere tema so bili izzivi izobraževanja, usposabljanja in upravljanja znanja na področju jedrske energije. Razprave, ki jo je moderiral prof. dr. Michel Giot, zaslužni profesor na Katoliški univerzi Louvain, so se kot uvodni govorci udeležili tudi predstavniki Evropske komisije ter ameriškega združenja ASME (The American Society of Mechanical Engineers), od slovenskih jedrskih znanstvenikov pa je z uvodno predstavitvijo sodeloval prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« in predsednik evropskega omrežja za izobraževanje na področju jedrske znanosti ENEN (European Nuclear Education Network). Kot je povedal prof. Cizelj, potrebujemo za uresničevanje trajnostnega razvoja zanesljiv dostop do okoljsko sprejemljive, varne in cenovno dostopne energije: »Razvoj nizkoogljičnih virov energije, ki to omogočajo, je zato zagotovo med aktualnejšimi izzivi človeštva. Jedrska energija se kot nizkoogljični vir energije nedvomno uvršča med ključne energente prihodnosti, zato na jedrskem področju potrebujemo nova znanja, odlično izobražene in motivirane posameznike ter učinkovito in intenzivno upravljanje znanja med vsemi jedrskimi deležniki ter v odnosu do javnosti.«

Več informacij o programu konference: www.nss.si/nene2016/program.html in www.nss.si/nene2016/contents.html#panel.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 8, skupna ocena: 4,38)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)