Novice

Potrjeni še zadnji akti iz svežnja Čista energija za vse Evropejce

Datum: 22. 5. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Nov zakonodajni okvir v celoti upošteva cilj, po katerem naj bi EU do leta 2030 zmanjšala emisije CO2 za vsaj 40 odstotkov.

Potrjeni še zadnji akti iz svežnja Čista energija za vse Evropejce

Države članice so danes tudi formalno potrdile štiri zadnje zakonodajne akte iz svežnja Čista energija za vse Evropejce, ki ga je Evropska komisija z namenom, da bi spodbudila prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo v Evropi, predlagala leta 2016.
Kot so zapisali v Bruslju, je postopen prehod iz gospodarstva, ki je trenutno v veliki meri še odvisno od fosilnih goriv, na ogljično nevtralno gospodarstvo, med največjimi izzivi današnjega časa. Sprejetje navedenega svežnja ukrepov pa naj bi zagotovilo vzpostavitev stabilnega zakonodajnega okvira, ki naj bi spodbudil potrebna javna in zasebna vlaganja, v tranzitnem obdobju okrepil vlogo odjemalcev ter EU zagotovil vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in pri spodbujanju zelenega gospodarstva..   
Novi zakonodajni okvir sicer v celoti upošteva cilj, po katerem naj bi EU do leta 2030 zmanjšala emisije CO2 za vsaj 40 odstotkov glede na zdajšnje izpuste in hkrati modernizirala svoje gospodarstvo, ustvarjala delovna mesta in spodbujala trdno rast. Z omenjenim svežnjem EU nagovarja vseh pet ključnih elementov Energetske unije, in sicer zanesljivost energetske oskrbe, vzpostavitev notranjega energetskega trga, energetsko učinkovitost, razogljičenje gospodarstva ter inovacije, raziskave in konkurenčnost. Drugače pa naj bi do leta 2030 energetsko učinkovitost povečali za 32,5 odstotka in delež obnovljivih virov povečali na vsaj 32 odstotkov, pri čemer naj bi k doseganju teh ciljev pomagali tudi nacionalno energetski podnebni programi in izboljšana zakonodaja s poenostavljenimi postopki za individualne proizvajalce ter večjo zaščito potrošnikov. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)