Novice

Projekt ENERJ usmerjen k dvigu energetske učinkovitosti

Datum: 3. 7. 2019 Besedilo: Miro Jakomin

Projektni partnerji so se junija sestali na Cipru, zaključno srečanje pa bo septembra v kraju Thessaloniki v Grčiji, kjer bo tudi mednarodna konferenca.

Projekt ENERJ usmerjen k dvigu energetske učinkovitosti

Projekt ENERJ je usmerjen k povečanju in izboljšanju izvajanja akcijskih ukrepov, ki so del dokumentov SEAP (Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov) in drugih lokalnih dokumentov, ki vključujejo ukrepe za dvig OVE in URE, in sicer s ciljem doseganja evropskih in nacionalnih ciljev za dvig energetske učinkovitosti javnih stavb.

Po informaciji Goriške Lokalne Energetske agencije (krajše GOLEA) so projektni partnerji ENERJ na junijskem srečanju na Cipru pregledali skladnost izvajanja aktivnosti s terminskim planom; projekt je namreč v zadnjem tromesečju izvajanja. V tem obdobju bo pozornost usmerjena predvsem k izobraževanju za javne uslužbence in energetske upravljalce, s ciljem združevanja več občin in pospeševanja izvajanja skupnih ukrepov na področju sanacije javnih stavb. Izobraževanje vključuje več področij, med katerimi so uvod in zakonodajni okvir, ozaveščanje ključnih oseb in integrirano načrtovanje, energetsko pogodbeništvo, ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti in oskrbe z obnovljivimi viri, itd. Drugo področje pa bo celovita vzpostavitev delovanja platforme ENERJ, ki je vsem zainteresiranim že dostopna na spletni strani. Ob tem še omenimo, da bodo aktivnosti projektnih partnerjev zaokrožene z njihovim zaključnim srečanjem v začetku septembra v Thessaloniki v Grčiji, kjer bo potekala tudi mednarodna konferenca.

Prispevek k oblikovanju skupnih akcijskih ukrepov

Partnerji projekta ENERJ so: Anatoliki S.A. (Grčija), Andalusian Federation of Towns and Provinces (Španija), Istrian Regional Energy Agency (Hrvaška), Cyprus Energy Agency (Ciper), Gozo Development Agency (Malta), Metropolitan City of Capital Rome (Italija), Goriška Lokalna Energetska agencija (Slovenija), Ministry of Energy and Industry (Albanija), Regional Energy and Environment Agency from North Altenejo (Portugalska) ter Comunidad Intermunicipal do Alto Alentejo (Portugalska). V okviru projekta ENERJ bodo razvili in testirali metodologijo, ki bo usmerjena k dvigu sodelovanja med predstavniki lokalne skupnosti in bo prispevala k oblikovanju skupnih akcijskih ukrepov na področju energetike.

Več o tem na: www.enerj-platform.eu

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (2)