Novice

Vlada sprejela Letno poročilo družbe SODO za leto 2018

Datum: 19. 7. 2019 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Vlada je na svoji včerajšnji seji v vlogi skupščine družbe SODO odločila tudi o razporeditvi bilančnega dobička te družbe.

Vlada sprejela Letno poročilo družbe SODO za leto 2018

Vlada RS je kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO, ki določa, da skupščina sprejema letno poročilo, odloča o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju bilančne izgube, odloča o podelitvi razrešnice direktorju ter odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta.

Na včerajšnji seji je Vlada v vlogi skupščine tako sprejela Letno poročilo družbe SODO za leto 2018 ter se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe SODO za leto 2018. Nadalje je odločila, da se bilančni dobiček družbe SODO za leto 2018 v višini 995.620 evrov razporedi tako, da se dobiček v višini 895.620 evrov nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe, preostanek dobička v višini 100.000 evrov pa za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju in edinemu družbeniku z izvedbo izplačila v roku 60 dni od sprejetja sklepa Vlade o razporeditvi dobička leta 2018.

Na omenjeni seji je Vlada podelila tudi razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2018. Odločila je, da osnovni kapital družbe SODO, ki znaša 9.209.983 evrov, po povečanju osnovnega kapitala iz naslova bilančnega dobička leta 2018 znaša 10.105.603 evrov. Sprejela pa je tudi Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe SODO, ter potrdila prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe SODO. (mj)

 

 

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (6)