Novice

Transnacionalni projekt IMEAS uspešno zaključen

Datum: 6. 1. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost, Foto: Gregor Katič

Poleg Bele knjige za načrtovanje energetskih politik so glavni rezultati projekta IMEAS platforma z gradivi in lokalne energetske strategije. 

Transnacionalni projekt IMEAS uspešno zaključen

Ob koncu minulega leta je bil uspešno zaključen transnacionalni projekt IMEAS, ki je bil sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (območje Alp). Poleg Mestne občine Celje je v njem sodelovalo enajst partnerjev iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta, ki je trajal 38 mesecev in je vreden 2,14 milijona evrov, je bil ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja, s pomočjo katerih bodo javne uprave, agencije in druge institucije lažje in učinkoviteje načrtovale celostne in trajnostne energetske politike. 
Ob podpori projekta IMEAS je tako tudi Mestna občina Celje v začetku leta 2019 dobila Lokalni energetski koncept, ki določa načine in orodja, s katerimi lahko uresničijo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, podjetjih in javnih ustanovah. 
Sicer so v Celju, odkar se je leta 2016 začel projekt IMEAS, na področju energetske učinkovitosti in trajnostnega načrtovanja veliko naredili. Tako je občina v letu 2018 in 2019 že energetsko sanirala osem javnih objektov, in sicer štiri šole, tri vrtce in zgodovinsko stavbo Celjskega doma iz leta 1906. Investicija je bila vredna 5,6 milijona evrov. Pri pregledu potreb po energetski obnovi objektov v lasti občine so drugače za obnovo predvideli skupaj 25 objektov, pri čemer si za obnovo nekaterih prizadevajo pridobiti tudi sofinanciranje Eko sklada. 
Poleg tega so v letu 2018 vzpostavili sistem javne izposoje koles KOLESCE, ki si ga je moč sposoditi na 17 postajah. Ima več kot 5400 uporabnikov, ki so od uvedbe prekolesarili že več kot 55 tisoč kilometrov. Zagnali so tudi projekt ureditve mreže kolesarskih povezav, katerega cilj je vzpostavitev varnega kolesarskega omrežja na območju mestne občine Celje do leta 2022, dograditev obstoječe kolesarske infrastrukture, povečanje deleža kolesarjev ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. Investicija, ki predvideva približno 22 kilometrov novih kolesarskih povezav v mestu in namestitev ustrezne servisne opreme, je ocenjena na 2,4 milijona evrov, v sodelovanju s sosednjimi občinami Laško, Žalec, Štore in Vojnik pa so se lotili tudi izgradnje Regijske kolesarske poti. 

Kupili so deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin, zgradili CNG polnilnico in v začetku minulega leta uvedli mestni javni potniški promet Celebus, ki se je med potniki dobro prijel. Lotili so se tudi ureditve sistema Park&Ride. Na novozgrajenem parkirišču na Ulici XIV. divizije bodo tako uporabniki lahko parkirali avtomobile in pot nadaljevali s kolesom. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 434.000 evrov. (bj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)