Novice

Poenostavitev postopkov za manjše elektrarne

Datum: 6. 3. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Vlada izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnje.

Poenostavitev postopkov za manjše elektrarne

Uredba se izdaja na podlagi določil Energetskega zakona, kjer je določena pravna podlaga za sprejem podzakonskega akta, s katerim se določi vrste enostavnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE ali iz soproizvodnje, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in se montirajo na, v ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, njihovo velikost ter pogoje za njihovo montažo in priključitev. 
Te vsebine so v preteklosti že bile urejene v Uredbi o energetski infrastrukturi, ki je vsebovala tudi poglavje IV.a »Posebnosti in izjeme na področju proizvodnje električne energije«, v katerem je bilo določeno, da se montiranje naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE/SPTE skladno z gradbenimi predpisi šteje za investicijsko vzdrževalno delo za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje.  
Nova Uredba o energetski infrastrukturi, ki je začela veljati v aprilu 2016, je omenjeno uredbo razveljavila, ni pa potem bilo nobenih pojasnil in določb v zvezi z tovrstnimi proizvodnimi napravami. Z drugimi besedami, po veljavni zakonodaji s področja graditve objektov je bilo za montažo tovrstnih naprav praviloma potrebno gradbeno dovoljenje, kar spričo relativne nezahtevnosti njihove postavitve pomeni prekomerno administrativno breme in deluje nestimulativno na investicije v tovrstne naprave. Upoštevajoč dejstvo, da mora Republika Slovenija doseči zavezujoče cilje glede proizvodnje električne energije iz OVE, je vlada ocenila, da bi bilo treba investicije v tovrstne naprave spodbujati tudi z odpravo administrativnih ovir in je zato izdala omenjeno uredbo, ki podrobneje ureja to področje in vključuje tudi omejitev glede na moč, ter ustrezne mehanizme, da se zagotovi varnost postavitve in delovanja tovrstnih naprav. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 3,5)