Novice

Lani višje cene električne energije

Datum: 9. 3. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Maloprodajna cena električne energije za gospodinjstva je bila lani v primerjavi z letom prej višja za odstotek, za negospodinjske odjemalce pa za šest odstotkov.

Lani višje cene električne energije

Po podatkih ministrstva za infrastrukturo je lani povprečno gospodinjstvo za električno energijo moralo odšteti 160 evrov/MWh ali za odstotek več kot leto prej, drugi odjemalci pa so morali za porabljeno električno energijo v povprečju plačati 102 evra/MWh, kar je bilo za šest odstotkov več kot leta 2018. Pri gospodinjskih odjemalcih je postavka dobava energije v strukturi končne cene znašala 36 odstotkov ali konkretneje 57,5 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta v povprečju zvišala za šest odstotkov. Delež omrežnine je znašal 33,3 odstotka oziroma 53,3 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za štiri odstotke. Delež dajatev v energetiki je bil 10,8-odstoten (17,4 eura/MWh), delež trošarine je znašal 1,9 odstotka (3,05 evra/MWh – delež dajatev in trošarine je ostal na isti ravni) in delež davka na dodano vrednost 18 odstotkov končne maloprodajne cene.
Pri negospodinjskih odjemalcih  je bila struktura končne cene nekoliko drugačna, saj je delež energije bil 63,6-odstoten in je v povprečju znašal 53,1 EUR/MWh, kar je bilo za deset odstotkov več kot leto prej. Delež omrežnine je bil 21,8-odstoten, pri čemer se je ta v obdobju enega leta v povprečju znižala za tri odstotke in je znašala 18,2 EUR/MWh. Dajatve za namene energetike so v letu 2019 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 9,6 EUR/MWh (11,5-odstotni delež), kar je v enoletnem obdobju pomenilo zvišanje za dva odstotka. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2019 zaračunana še trošarina v višini 2,6 EUR/MWh (3,1-odstoten delež), kar je bilo za odstotek več kot leta 2018.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)