Novice

Zemeljski plin dražji za tri odstotke

Datum: 10. 3. 2020 Besedilo: Janja Ambrožič

Lani se je maloprodajna cena zemeljskega plina za gospodinjski in negospodinjki odjem v povprečju povišala za tri odstotke.

Zemeljski plin dražji za tri odstotke

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2019 znašala 57 EUR/MWh, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa 38 EUR/MWh, pravijo na ministrstvu za infrastrukturo.
Gospodinjski odjem
Postavka cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v letu 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za pet odstotkov. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v letu 2019 znašala 13,1 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta ni spremenila. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v letu 2019 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v letu 2019 prav tako ni povišala.
V letu 2019 je delež postavke dobava zemeljskega plina, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 47,1 odstotka, delež omrežnine 23,2 odstotka, delež dajatev v energetiki 8,6 odstotka, delež trošarine 3,1 odstotka in davek na dodano vrednost 18 odstotkov končne maloprodajne cene.
Po podatkih statističnega urada je povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v četrtem četrtletju 2019 znašala 0,06 EUR/kWh, to je za tri odstotke manj kot v tretjem četrtletju 2019. Sicer je cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (20–200 GJ ali 5.556–55.556 kWh letne porabe) v Sloveniji v prvem polletju 2019 z vsemi davki znašala 90 odstotkov povprečja v celotni EU-28.
Negospodinjski odjem
Cena za dobavo zemeljskega plina je v letu 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 22,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za tri odstotke. Omrežnina je lani znašala 5,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za štiri odstotke. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2019 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo osem odstotkov več kot leto prej. Zaračunana trošarina je v letu 2019 povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 14 odstotkov več kot leta 2018.
V letu 2019 je delež postavke dobava zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 71,9 odstotka, delež omrežnine 16,5 odstotka, delež dajatev v energetiki 8,9 odstotka in delež trošarine 2,7 odstotka cene brez vključenega davka na dodano vrednost.
Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je bila v zadnjem četrtletju 2019 za devet odstotkov višja kot v tretjem četrtletju; znašala je 0,03 EUR/kWh, so objavili na statističnem uradu. Dodali so še, da je cena za negospodinjske odjemalce znašala 103 odstotke povprečja v celotni EU-28.

Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU-28

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)