Novice

V novi industrijski strategiji tudi o zavezništvu za čisti vodik

Datum: 11. 3. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Evropska komisija je predstavila novo industrijsko strategijo, ki naj bi pripomogla k svetovno konkurenčni, zeleni in digitalni Evropi.

V novi industrijski strategiji tudi o zavezništvu za čisti vodik

Pobude, ki so jih predstavili včeraj, vsebujejo več ukrepov za podporo vsem akterjem v evropski industriji, vključno z velikimi in malimi podjetji, inovativnimi zagonskimi podjetji, raziskovalnimi centri, ponudniki storitev, dobavitelji ter socialnimi partnerji.

Industrijski sveženj sestavljajo: industrijska strategija, strategija za mala in srednja podjetja, ukrepi za odpravo ovir na notranjem trgu, akcijski načrt za zagotavljanje spoštovanja pravil na notranjem trgu in akcijski načrt za krožno gospodarstvo.

Da bi Evropa zadržala vodilni položaj v industriji, bo nova industrijska strategija pomagala uresničiti tri ključne prednostne naloge: ohraniti svetovno konkurenčnost evropske industrije in enakih konkurenčnih pogojev na domačem in svetovnem trgu, zagotoviti podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050 ter oblikovati digitalno prihodnost Evrope.

Industrijska preobrazba

Strategija določa ključne dejavnike industrijske preobrazbe Evrope, pa tudi ukrepe za posodobitev in razogljičenje energijsko intenzivnih industrij, podporo industrijam trajnostne in pametne mobilnosti, spodbujanje energijske učinkovitosti ter zagotavljanje zadostne in stalne oskrbe z nizkoogljično energijo po konkurenčnih cenah.

V enem od ukrepov je navedeno tudi zavezništvo za čisti vodik, s katerim bodo pospešili razogljičenje industrije in ohranili vodilni položaj v industriji, nato pa tudi zavezništvo za nizkoogljične industrije, industrijske oblake in platforme ter surovine.(ja)

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )