Novice

Krožno gospodarstvo za trajnostne izdelke

Datum: 13. 3. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

Evropska komisija je sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je eden glavnih elementov Evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi.

Krožno gospodarstvo za trajnostne izdelke

Ta akcijski načrt skuša z ukrepi za celotni življenjski cikel izdelkov gospodarstvo EU preoblikovati tako, da bo omogočalo okolju prijazno prihodnost, bo konkurenčnejše, obenem pa bo varovalo okolje in uvajalo nove pravice za potrošnike. Osredotoča se na zasnovo in proizvodnjo, ki bi omogočali krožno gospodarstvo, s čimer bi zagotovil, da se uporabljeni viri čim dalje obdržijo v gospodarstvu EU.

Kot je povedal podpredsednik za Evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je trenutno naše gospodarstvo še vedno večinoma linearno, saj se le 12 odstotkov sekundarnih materialov in virov ponovno uporabi v gospodarstvu. »Veliko izdelkov se prehitro pokvari, jih ni mogoče ponovno uporabiti, popraviti ali reciklirati ali pa so narejeni izključno za enkratno uporabo. Podjetja in potrošniki bi lahko izkoristili ogromen potencial.«

V akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, ki so ga predstavili kot del industrijske strategije EU, so ukrepi, s katerimi bi trajnostni izdelki postali pravilo v EU. Take, ki so namenjeni za enkratno uporabo, bodo omejili, poleg tega bo prepovedano uničenje neprodanega nepokvarljivega blaga.

Okrepila naj bi se vloga potrošnikov, ki bodo imeli dostop do zanesljivih informacij o vprašanjih, kot sta popravljivost in trajnost izdelkov.

V Evropski komisiji so zapisali, da se bodo osredotočili na sektorje, ki uporabljajo največ virov in kjer so možnosti za krožnost velike. Usmerili se bodo na daljšo življenjsko dobo elektronskih izdelkov ter izboljšanje zbiranja in obdelave odpadkov, nov regulativni okvir za baterije, embalažo, plastiko, tekstilne izdelke, strategijo za trajnostno gradnjo, na živilskem področju pa naj bi posodo in pribor za enkratno uporabo nadomestili z izdelki za večkratno uporabo.
Krožno gospodarstvo bo imelo neto pozitivne učinke na rast BDP in ustvarjanje delovnih mest, saj lahko z izvajanjem ambicioznih ukrepov krožnega gospodarstva v Evropi povečamo BDP za dodatnih 0,5 odstotka do leta 2030 in ustvarimo približno 700 000 novih delovnih mest, še pravijo v Evropski komisiji.(ja)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )