Novice

Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec o energetiki

Datum: 13. 3. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Zavedati se moramo, da bo elektroenergetska preobrazba draga, vodilo pri sprejemanju ukrepov pa bodo cilji NEPN in Zeleni dogovor.

Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec o energetiki

Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec, pod okrilje katerega sodi tudi energetika, je v včerajšnji predstavitvi na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor uvodoma izpostavil, da bo rdeča nit prihodnjega delovanja ministrstva pravkar sprejeti nacionalni energetsko podnebni načrt, ki pred nas postavlja zahtevne naloge in poudaril, da energetika, in še posebej elektroenergetika, sodi med ključne strateške dejavnosti države, saj je osnova za uspešno delovanje vseh drugih dejavnosti in podsistemov družbe. Kot je izpostavil, mora biti zato slovenska energetika pametna, zelena, varna in čim bolj samozadostna, z narodno gospodarskega vidika pa tudi konkurenčna. Kot ključne naloge v naslednjem srednjeročnem petletnemu obdobju je izpostavil izdelavo akcijskih razvojnih načrtov elektroenergetskih omrežij, e-mobilnost, uporabo alternativnih virov za ogrevanje in obnovljivih virov energije ter hranilnikov. Prehod v nizkoogljično družbo, je dejal Vrtovec, ob tem ne bo poceni in zavedati se moramo, da bodo potrebni ukrepi vplivali na višjo ceno električne energije v prihodnje, v kolikšni meri pa je odvisno tudi od naših nadaljnjih korakov.

Energetski koncept Slovenije bi lahko sprejeli do srede prihodnjega leta

Kot rečeno, bodo vodilo prihodnjega dela ministrstva za infrastrukturo cilji, ki smo jih zapisali v NEPN, pri čemer pa po besedah Jerneja Vrtovca, ostaja poleg opuščanja premoga oziroma rabe fosilnih goriv eden večjih izzivov izraba obnovljive hidroenergije. Tako naj bi čimprej poiskali ustrezne rešitve, ki bodo omogočile izgradnjo hidroelektrarn v sobivanju z naravo, pri čemer gre predvsem za izgradnjo elektrarn na srednji Savi in dokončanje verige elektrarn na spodnji Savi z izgradnjo HE Mokrice, pri tem pa znova proučili tudi možnosti za izgradnjo HE na Muri. Jernej Vrtovec je v nadaljevanju še dejal, da bomo zaveze glede zmanjšanja izpustov CO2 težko dosegli brez nadaljnje izrabe jedrske energije, zato se je zavzel, da se ob proučitvi vseh drugih trajnostnih virov in čim večje izrabe vetrne in sončne energije, nadaljuje tudi s pripravo potrebne dokumentacije in strokovnih podlag glede izgradnje NEK 2. V predstavitvi ukrepov namenjenih reševanju težav v prometu, je veliko pozornosti namenil uvajanju e-mobilnosti in elektrifikaciji prometa, pri čemer naj bi ravno slednja imela ključno vlogo pri prihodnji preobrazbi.

Med pomembnejšimi dokumenti, ki jih bo treba v kratkem pripraviti, pa je omenil Energetski koncept Slovenije  ter strategijo zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2050. Energetski koncept bi po njegovih informacijah lahko pripravili že do sredine drugega leta oziroma prevzema predsedovanja EU, pri čemer je treba energetsko preobrazbo, ki nikakor ne bo poceni, speljati premišljeno, prilagojeno našim posebnostim in zmožnostim slovenskega gospodarstva in gospodinjstev.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )