Novice

Skupščina Elektra Gorenjska: bilančni dobiček v dividende

Datum: 24. 6. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost, Foto: Elektro Gorenjska

Lani ustvarili čisti dobiček v višini 7,1 milijona evrov.

Skupščina Elektra Gorenjska: bilančni dobiček v dividende

Na včerajšnji 27. redni seji skupščine Elektra Gorenjska so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2019. Sprejeli so sklep o uporabi bilančnega dobička v višini dobrega 2,4 milijona evrov za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,14 evra na delnico. Dividende bodo izplačane 23. julija, in sicer tistim delničarjem, ki bodo dan prej vpisani v delniško knjigo družbe.

Skupščine se je udeležilo 85,22 odstotka celotnega kapitala družbe, delničarji pa so upravi in nadzornemu svetu podelili tudi razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. 

Uspešno poslovanje družb v Skupini Elektro Gorenjska

Družbe v Skupini Elektro Gorenjska, to so podjetja Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne in GEK Vzdrževanje, so leto 2019 zaključile skladno s pričakovanji. Družba Elektro Gorenjska je ustvarila 40,1  milijona evrov prihodkov,  skupaj  je  ustvarila  čisti  dobiček  v  višini  7,1 milijona. Po omrežju se vsako leto distribuira večja količina električne energije, v letu 2019 so jo v Elektro Gorenjska distribuirali 1.162 GWh. Tudi proizvodnja elektrike se je povečala, hčerinska družba Gorenjske elektrarne je v svojih proizvodnih enotah proizvedla 56 GWh električne energije.

Predsednik uprave Elektro Gorenjska dr. Ivan Šmon je poudaril, da je rezultat poslovanja preteklega leta skladen s pričakovanji. Leta 2019 se je namreč začelo novo triletno regulativno obdobje, ki znižuje reguliran donos na sredstva, kar je tudi glavni razlog za nižji rezultat glede na leto 2018. Izrazil je zadovoljstvo glede načrtovanih vlaganj v omrežje: "V letu 2019 smo vložili 16,4 milijona evrov sredstev, zaključili smo izgradnjo pomembnega energetskega objekta RP Brnik na letališču Jožeta Pučnika. Obnovili smo 110 kilovoltni daljnovod med Bledom in Bohinjem, rekonstruirali 110 kilovoltni daljnovod v Kranju, med Zlatim poljem in Primskovim, prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega 110 kilovoltnega daljnovoda med Kamnikom in Visokim. V napredni merilni sistem imamo vključenih 67 odstotkov vseh merilnih naprav na območju Elektra Gorenjska. Cilj je, da bomo do konca leta 2022 vključili vsa merilna mesta. Elektro Gorenjska ima že skoraj 78 odstotkov omrežja pod zemljo. Le na tak način lahko zagotavljamo robustno in zanesljivo omrežje, zato bomo tudi v prihodnje gradili omrežje izključno pod zemljo. Pomen zanesljive oskrbe z električno energijo smo namreč dobro občutili v času epidemije, ko so ljudje ostali doma, zanesljiva oskrba z elektriko, predvsem pa neprekinjenost delovanja, je bila ključna, da se je lahko izvajalo delo in pouk na daljavo, prav tako oskrba bolnišnic. Med epidemijo se je povečala poraba na gospodinjskem in maloposlovnem segmentu, zaradi zaustavitve industrije smo zaznali 10-odstotni upad porabe glede na povprečno porabo preteklih treh let v enakem obdobju."

Predsednik uprave je na seji spregovoril tudi o izzivih poslovanja v prihodnje kot posledico epidemije koronavirusa in še nižjemu reguliranemu donosu, ki v letu 2020 še dodatno znižuje prihodke za 2,2 milijona evrov. Izpostavil je tudi investicijska vlaganja v okviru nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije in vlogo distribucijskih podjetij v njem. Distribucijska podjetja so namreč eden ključnih akterjev ob prehodu v brezogljično družbo, zato je ključno, da se prepozna njihovo vlogo in pomen ustreznih vlaganj v sodobno energetsko omrežje.

Vsaka država, vsako gospodarstvo in nenazadnje vsako gospodinjstvo potrebuje energijo, ki jo je treba od nekod vzeti. Energetska odvisnost od uvoza, torej od drugih držav, pomeni manjšo varnost, večjo ranljivost in nepredvidljive cene, zato je treba stremeti k čim višji energetski samozadostnosti države.(ja)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (35)