Novice

Nova RTP Kobarid septembra v omrežje

Datum: 29. 7. 2020 Besedilo: Brane Janjič

Gre za največjo investicijo družbe SODO v zadnjih treh letih, vredno kar 4,5 milijona evrov.

Nova RTP Kobarid septembra v omrežje

Družbi SODO in Elektro Primorska sta se zaradi povečanih zahtev industrije in turizma na območju Zgornjega Posočja pred tremi leti lotile zahtevnega projekta, s katerim bodo bistveno izboljšali napetostne razmere in zanesljivost napajanja tamkajšnjih odjemalcev. Gre za zgleden primer sodelovanja med dvema družbama, pri čemer je SODO v letošnjem letu uspešno dokončal izgradnjo nove razdelilne transformatorske postaje 110/35/20kV RTP Kobarid, ki so jo začeli graditi junija 2018 in jo bodo v začetku septembra dali v uporabo. Z novo pridobitvijo se bodo povečale zmogljivosti distribucijskega omrežja in bo izboljšana neprekinjenost napajanja, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj gospodarstva in turizma v teh krajih. Še posebej pa bodo nove pridobitve vesela  gospodinjstva v Zgornjem Posočju, kjer je v zadnjih letih zaradi vse pogostejših naravnih ujm prihajalo do zmanjšane zanesljivosti napajanja z električno energijo. V okviru omenjenega projekta bo Elektro Primorska na relaciji Kobarid-Bovec zgradila še 20 kV kablovod, ki bo Zgornjemu Posočju omogočil tudi bolj kakovostno napajanje z električno energijo. 

Postavitev nove RTP Kobarid z namenom izboljšanja napajanja tamkajšnjih odjemalcev sodi med najzahtevnejše in največje investicije družbe SODO v zadnjih treh letih, zanjo pa so namenili kar 4,5 milijona evrov. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (40)