Novice

Elektrarne Skupine GEN v oktobru z izjemno proizvodnjo

Datum: 6. 11. 2020 Besedilo: Vladimir Habjan

Elektrarne v Skupini GEN obratujejo zanesljivo in varno ter zagotavljajo nemoteno oskrbo slovenskih porabnikov z električno energijo.

Elektrarne Skupine GEN v oktobru z izjemno proizvodnjo

V oktobru so skupno proizvedle 353,702 GWh električne energije, kar je 15,6 % več od načrtovanih količin. Minuli oktober je zaznamovala zelo ugodna hidrologija, ki je bila med najvišjimi za ta mesec v zadnjih 10 letih in je omogočila izjemno proizvodnjo v hidroelektrarnah. Savske elektrarne Ljubljana so proizvedle dobrih 61 % več električne energije od načrtovanih količin, hidroelektrarne družbe HESS pa celo 86 % več. Ugodna hidrologija in temperatura Save sta pozitivno vplivali tudi na obratovanje NEK, ki je obratovala stabilno, varno in z visokim izkoristkom. V mesecu oktobru je NEK za Skupino GEN proizvedla 258,643 GWh električne energije oz. 4,5 % nad planom. Termoelektrarna Brestanica je v oktobru obratovala malo, saj je mesec zaznamovala priključitev novega plinskega bloka PB7 na omrežje zemeljskega plina. Ostali plinski bloki so bili za morebitne potrebe sistema pripravljeni za obratovanje na ekstra lahko kurilno olje, vendar zahtev po zagotavljanju terciarne rezerve sistema v oktobru ni bilo. V prvih desetih mesecih 2020 so elektrarne v Skupini GEN skupno proizvedle 3.041,5 GWh električne energije, kar je 1,6 % nad planiranimi količinami.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (37)