Novice

Vladno soglasje k solidarnemu poroštvu družbi BSP

Datum: 6. 11. 2020 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

BSP Energetska borza kratkoročni okvirni kredit potrebuje za premostitev težav, ki nastajajo zaradi zamud pri poravnavi obveznosti iz naslova čezmejnih poravnav.

Vladno soglasje k solidarnemu poroštvu družbi BSP

Vlada je na včerajšnji dopisni seji v vlogi skupščine družbe Borzen dala soglasje za solidarno poroštvo k Pogodbi o okvirnem kreditu družbi BSP za najem kratkoročnega posojila v višini 3,5 milijona evrov. Kot so zapisali na vladi, je družba BSP družbo Borzen, kot družbenika, pozvala k odobritvi najema kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3,5 milijona evrov za potrebe pokrivanja razlik v plačilih DDV in za nemoteno izvedbo finančne poravnave poslov sklenjenih na borzi. 
Na podlagi odločbe Agencije za energijo je družba BSP v zadnjem lanskem četrtletju podaljšala status Imenovanega Operaterja Trga z Električno Energijo (IOTEE), ki ji v 7. členu nalaga, da v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, izvaja enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema. Naloge IOTEE pri izvedbi enotnega spajanja trgov vključujejo prejemanje naročil s strani udeležencev na trgu, celotno odgovornost za ujemanje in dodeljevanje naročil v skladu z rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, objavljanje cen in izvajanje finančne poravnave pogodb, ki izhajajo iz trgovanja.
Za nemoteno izvedbo spajanja trgov na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema mora družba BSP, med drugimi nalogami IOTEE, zagotavljati zadostna sredstva za izvedbo čezmejne finančne poravnave sklenjenih poslov in sredstva za pokrivanje razlik v plačilih DDV. Od vstopa družbe BSP v izvedbo enotnega evropskega spajanja trgov za dan vnaprej v letu 2014 in do vključno leta 2019 se je vrednost letne finančne poravnave poslov sklenjenih na slovenski borzi povečala iz 250 milijonov evrov na 507 milijonov evrov. Pri izvedbi čezmejne poravnave je družba BSP izpostavljena tveganju neizpolnitve finančnih obveznosti s strani tujih nasprotnih strank/klirinških hiš v za to predvidenih časovnih okvirih, ker na primer zastanejo v medbančnem sistemu. Družba BSP ima kot zavarovanje opredeljenih izpostavljenosti  predložena kritja s strani tujih nasprotnih strank, vendar je za njihovo unovčenje potreben ustrezen čas. Posledično mora imeti družba BSP zagotovljena denarna sredstva v obliki enoletnega kratkoročnega okvirnega kredita, ki ga lahko po potrebi takoj aktivira.

Hkrati se s povečevanjem prometa na borzi povečujejo tudi zneski, ki jih družba BSP zalaga FURS, iz naslova pokrivanja razlik v plačilih DDV. Zaradi mehanizma obrnjene davčne obveznosti med državami članicami EU in spremenljivih pozicij borznih članov pri trgovanju na slovenskem borznem trgu namreč prihaja do velikih nihanj pri plačilih/vračilih DDV, ki izhajajo iz obračunanih obveznosti ali terjatev do FURS. Iz dnevnih poslov sklenjenih na borzi ima družba BSP sicer pravico do povračila DDV s strani FURS, ki pa se zgodi enkrat na mesec za preteklo obračunsko obdobje enega meseca. V vmesnem obdobju mora družba BSP zagotavljati denarna sredstva za zalaganje DDV. Družba BSP je je v preteklih letih za opredeljeni namen prek uporabe predmetnega enoletnega kratkoročnega okvirnega kredita sicer zalagala do 2,5 milijona evrov. (bj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (36)