Novice

Na prvi razpis prispelo kar 311 vlog

Datum: 6. 11. 2020 Besedilo: Polona Bahun

Evropska komisija je julija v okviru sklada za inovacije objavila prvi razpis za zbiranje predlogov projektov za inovativno čisto tehnologijo.

Na prvi razpis prispelo kar 311 vlog

Omenjeni sklad predstavlja enega izmed največjih svetovnih programov za financiranje razvoja inovativnih nizkoogljičnih tehnologij, ki se financira s prihodki od dražbe pravic do emisije iz sistema EU za trgovanje z emisijami. V tokratnem razpisu je bilo za prelomne tehnologije na področju energije iz obnovljivih virov, energetsko intenzivnih panog, shranjevanja energije ter zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika na voljo milijarda evrov. Razpis zagotavlja finančna sredstva za obsežne projekte na področju čistih tehnologij, s katerimi bo EU pomagala premagati tveganja, povezana s komercializacijo in obsežnimi predstavitvami. Ta podpora bo novim tehnologijam pomagala doseči trg. Pomoči pri razvoju obetavnih projektov, ki še niso pripravljeni za trg, je namenjen ločen proračun v višini osmih milijonov evrov.

Od 311 prispelih vlog na razpis jih je 58 s področja obnovljive energije, 204 s področja energetsko intenzivne industrije, od tega se jih 56 nanaša na vodik, 35 s področja shranjevanja energije ter 14 s področja zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika.
Projekti se bodo izvajali v vseh državah članicah EU, Islandiji in na Norveškem. Sredstva se lahko uporabijo v sodelovanju z drugimi javnimi pobudami za financiranje, kot so državna pomoč ali drugi programi financiranja EU. Financiranje projektov v okviru tega razpisa bo pomagalo spodbuditi zeleno okrevanje EU, doseči podnebne cilje EU v okviru evropskega zelenega dogovora in okrepiti evropsko tehnološko vodstvo v svetovnem merilu.

Razpis se je zaključil 29. oktobra. V naslednje koraku bo Evropska komisija preverila sprejemljivosti in upravičenosti vseh vlog. Predloge, ki bodo izpolnjevali kriterije, bodo zunanji ocenjevalci ocenili glede na merila za oddajo. Vlagatelji bodo o rezultatih ocenjevanja obveščeni v prvem četrtletju leta 2021. Nato bo do 23. junija 2021 70 najbolje uvrščenih projektov povabljenih k predložitvi popolne prijave za drugo fazo. Zavrnjeni predlogi, ki imajo še možnosti izboljšave, pa bodo lahko povabljeni k pomoči pri razvoju projekta, ki jo nudi EIB. Rezultati ocenjevanja iz druge faze bodo znani v četrtem četrtletju 2021, nepovratna sredstva pa bodo dodeljena konec leta 2021.

Evropska komisija v okviru sklada za inovacije pripravlja še en razpis v višini sto milijonov evrov. Ta bo namenjen manjšim projektom v vrednosti manj kot 7,5 milijona evrov. Razpis bo objavljen predvidoma 1. decembra letos.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (37)