Novice

Nov uspeh velenjskih rudarjev

Datum: 11. 11. 2020 Besedilo: Brane Janjič, Foto: arhiv Premogovnika Velenje

Pred kratkim so v Premogovniku Velenje dokončali vodno progo, ki bo še naprej omogočala varno pridobivanje premoga na območju severnega krila jame Preloge.

Nov uspeh velenjskih rudarjev

Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, je vodna proga strateškega pomena za prihodnje odkopavanje v Premogovniku Velenje, njena izdelava pa je potekala v izjemno zahtevnih pogojih, zaradi česar je bilo treba progo ponekod tudi ročno pretesariti. Proga je dolga kar 1034 metrov, preboj vodne proge do odvodnjevalnih objektov, ki se nahajajo na globini več kot 400 metrov po zemeljskim površjem (na koti -64), pa so uspešno izvedli sredi septembra.

Velenjska premoška kadunja je v hidrogeološkem smislu močno vodonosna, zaradi česar je potrebno za varno pridobivanje premoga nad talninskimi in pod krovninskimi vodonosniki zniževati hidrostatični tlak. Zniževanje hidrostatičnega tlaka dosežejo z odvodnjavanjem vodonosnikov, eden izmed teh vodonosnikov je triadna podlaga. Na območju jame Preloge na koti -64 so s črpanjem vode začeli že proti koncu leta 2001. To je potekalo zelo intenzivno, kar je pripeljalo do velikega padca ravni vode v triadni podlagi, s čimer so zagotovili pogoje za varno odkopavanje lignita v severnem krilu Jame Preloge. Z intenzivnim črpanjem so nadaljevali vse do leta 2005, ko se je začela raven vode na piezometrih, vezanih na omenjeni vodonosnik, počasi dvigovati. Razlog za dviganje ravni vode je bil v poslabšanju učinkovitosti odvodnjavanja na koti -64, zaradi deformacij vodne proge pa ni bilo več mogoče neposredno dostopati do odvodnjevalnih objektov in izvesti potrebne sanacije. Ker je odvodnjavanje triadne podlage velikega pomena za varnost v severnem krilu Jame Preloge ter tudi za učinkovitost pridobivanja premoga, je bilo treba izdelati novo vodno progo, kar je rudarjem kljub vsem zapletom in omejitvam, letos uspelo tudi narediti, s čimer bo omogočeno nadaljnje varno pridobivanje premoga v tem delu rudnika.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (37)