Novice

V oktobru 2020 rekordna mesečna proizvodnja električne energije v zadnjih 17 letih

Datum: 22. 2. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Čeprav so gospodinjstva lani porabila več električne energije kot v letu 2019, je bila skupna mesečna poraba večinoma manjša kot v letu 2019.

V oktobru 2020 rekordna mesečna proizvodnja električne energije v zadnjih 17 letih

Po podatkih Statističnega urada so elektrarne v prvi polovici lanskega leta mesečno proizvedle približno toliko ali nekoliko manj električne energije kot v prvi polovici leta 2019. Od julija do oktobra 2020 so je proizvedle več kot od julija do oktobra 2019, v zadnjih dveh mesecih leta 2020 pa spet nekoliko manj kot v zadnjih dveh mesecih leta 2019.

V letu 2020 je bilo proizvedene najmanj električne energije v februarju in aprilu, po manj kot 1.100 GWh, največ pa v oktobru, več kot 1.700 GWh, kar je bila rekordna mesečna proizvodnja v zadnjih 17 letih. Nekaj so k temu prispevale ugodne hidrološke razmere, nekaj pa visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura ter ugodne tržne razmere. Upad je bil v letu 2020 glede na iste mesece prejšnjega leta največji v maju 2020 (za 12 odstotkov). Razlika med posameznimi meseci v letu 2020 in 2019 pa je bila največja v oktobru (tudi zaradi remonta v NEK v oktobru).

Mesečna proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni je bila v letu 2020 enaka ali celo nekoliko večja kot v letu 2019, razen v decembru, ko je bila zaradi samodejne zaustavitve ob potresu na Hrvaškem manjša kot v decembru 2019. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, sončnih in vetrnih elektrarnah je odvisna od hidroloških in vremenskih razmer, zato med meseci niha. Proizvodnja v termoelektrarnah, ki se prilagaja potrebam po energiji, je bila od januarja do maja 2020 nekoliko manjša kot v istem obdobju leto pred tem, od junija 2020 naprej pa večinoma večja.

Skupna poraba električne energije je bila v letu 2020 največja v januarju, ko je bilo porabljenih 1.329 GWh, najmanjša pa v aprilu, ko je bilo porabljenih 989 GWh električne energije ali za 15 odstotkov manj kot v aprilu 2019. To je bila tudi največja razlika v skupni porabi električne energije glede na iste mesece prejšnjega leta. Razlog za to je bil tudi zmanjšan obseg dela v industriji, storitvah in drugih dejavnostih zaradi epidemije covida-19. V mesecih od maja do avgusta 2020 se je skupna poraba počasi približevala vrednostim iz leta 2019, v septembru 2020 pa je bila že večja kot v septembru 2019, in sicer za štiri odstotke. V zadnjih treh mesecih leta 2020 je bila poraba za odstotek manjša kot v istih mesecih prejšnjega leta.

Gospodinjstva so v letu 2020 porabila največ električne energije v januarju, in sicer 361 GWh. Glede na leto 2019 pa je bila poraba v vseh mesecih, razen v maju, približno enaka ali višja. Glede na iste mesece v letu 2019 je bila razlika največja v novembru 2020, ko je bila poraba za 13 odstotkov večja kot v novembru 2019, druga največja pa v marcu 2020, ko je bila za devet odstotkov večja kot v marcu 2019. Razlike v porabi električne energije v gospodinjstvih v teh mesecih leta 2020 v primerjavi z istimi v letu 2019 so bile v precejšnji meri posledica spremenjenih razmer, ki jih je povzročila epidemija covida-19, saj je v tem času veliko ljudi iz različnih razlogov (delo na domu, šolanje od doma in čakanje na delo) ostajalo doma.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (7)