Novice

Za daljinsko ogrevanje na OVE na voljo evropska sredstva

Datum: 25. 2. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Za razpis je namenjenih 16 milijonov evrov.

Za daljinsko ogrevanje na OVE na voljo evropska sredstva

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo finančno podprla javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na OVE. Skupna višina sredstev znaša 16 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Kohezijski sklad.

Predmet javnega razpisa, na katerega lahko kandidirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na OVE (lesna biomasa in sončna energija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene naložbam v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in širitev obstoječih sistemov.

V okviru razpisa bodo financirani projekti izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW, širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso in solarni sistem za pripravo tople vode, v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (47)