Novice

Vlada sprejela Dolgoročni strateški plan družbe ELES za obdobje 2021-2025

Datum: 26. 2. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Gre za tretji dolgoročni strateški plan družbe.

Vlada sprejela Dolgoročni strateški plan družbe ELES za obdobje 2021-2025

ELES je plan pripravil na podlagi dosedanjih spoznanj in ocene bodočih dogajanj tako v slovenski družbi kot slovenski in evropski elektroenergetiki ter za obdobje 2021 – 2025 opredelil sedem glavnih strateških usmeritev. In sicer spoštovanje ciljnih vrednot, delovanje zaposlenih v skladu z etičnim kodeksom in smernicami korporativne integritete, s ciljem doseči ustrezno raven poslovne odličnosti. Naslednji usmeritvi sta investicije v smeri trajnostne strategije in investicijsko-vzdrževalne aktivnosti na osnovi filozofije sistema upravljanja sredstev. Poleg celovitega nadzora nad delovanjem 400 in 220 kV prenosnega omrežja se bo ELES prizadeval prevzeti tudi celovit nadzor nad celotnim zazankanim 110 kV omrežjem v Sloveniji. Usmeril se bo v zakup sistemskih storitev po primerljivih cenah sosednjih sistemskih operaterjev prenosnega omrežja. Glede na nove tehnologije in na podlagi tehnično-ekonomskih kriterijev prehod na čim večji delež zagotavljanja moči iz razpršenih virov (proizvodni viri OVE, baterijski sistemi). Usmeril se bo v vzpostavitev stimulativnega okolja za upokojitev večine (90 odstotkov) tistih zaposlenih, ki so že oziroma bodo do leta 2025 izpolnili pogoja za redno upokojitev, ter zaposloval po načelu dve upokojitvi ena nova zaposlitev. Prizadeval si bo tudi za poslovanje v določenem regulativnem okviru in zagotavljal dobiček lastniku glede na regulatorno metodologijo.
ELES je prvi dolgoročni strateški plan sprejel za obdobje 2011-2015, večina strateških ciljev in aktivnosti iz tega načrta pa je bila uresničena. Za drugi dolgoročni strateški plan za obdobje 2016-2020 je za oceno še prezgodaj. V obdobju 2021 do 2025 pa bo ELES realiziral večino investicij, s katerimi bo zagotovil delovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja tudi za primer vstopa razpršenih proizvodnih enot na obnovljive vire ter neposredno povezal slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje z madžarskim.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (47)