Novice

Za obnovljive vire na voljo 30 milijonov evrov

Datum: 26. 2. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Sredstva naj bi bila namenjena sofinanciranju daljinskega ogrevanja na obnovljive vire ter izgradnji manjših sončnih in vetrnih elektrarn.

Za obnovljive vire na voljo 30 milijonov evrov

Ministrstvo za infrastrukturo v prvi polovici leta načrtuje na področju obnovljivih virov energije objavo več javnih razpisov in pozivov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Gre za tri temeljne sklope razpisov, in sicer za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije  v višini 16 milijonov evrov, za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn v višini 10 milijonov evrov in za sofinanciranje izgradnje manjših vetrnih elektrarn v višini 4 milijone evrov. Upravičenci do dodelitev sredstev so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, razpisi pa naj bi bili predvidoma objavljeni v marcu. V primeru izgradnje sončnih elektrarn gre za dodelitev finančnih spodbud za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. 
V primeru postavljanja vetrnic pa bodo nepovratna sredstva namenjena za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW. Finančne spodbude bodo v obeh primerih dodeljene kot državne pomoči.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,67)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (47)