Novice

Gospodinjstva lani za elektriko pet odstotkov manj, gospodarstvo pa pet odstotkov več

Datum: 5. 3. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Maloprodajna cena električne energije za povprečnega gospodinjskega odjemalca je lani znašala 152 evrov za MWh oziroma pet odstotkov manj kot leto prej.

Gospodinjstva lani za elektriko pet odstotkov manj, gospodarstvo pa pet odstotkov več

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za leto 2020. Iz podatkov izhaja, da je povprečno slovensko gospodinjstvo lani moralo za MWh električne energije odšteti 152 evrov, kar je bilo za pet odstotkov manj kot leto prej. Cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 107,2 evra za MWh in je bila za pet odstotkov višja kot leto prej. 
Petodstotno znižanje cen za gospodinjstva je, kot so zapisali na Ministrstvu, posledica ukrepov vlade in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa COVID-19, ki so veljali v času od 1. marca do 31. maja 2020. Slika podrobnejšega razreza cene za gospodinjstva pa je naslednja, Za postavko cena električne energije je bilo lani treba odšteti 62 evrov za MWh (8-odstotna letna rast), za omrežnino je šlo 46,8 evra (12-odstotno znižanje), za različne dajatve (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) 12,7 evra (27-odstotkov manj) in za trošarino 3,05 evra oziroma enako kot leto prej. Zanimiv je tudi podatek, da je v letu 2020 delež tržne postavke električna energija v strukturi maloprodajne cene znašal manj kot polovico končnega računa ali natančneje 40,8 odstotka, delež omrežnine je bil 30,8-odstoten, delež dajatev 8,4-odstoten, delež trošarine 2-odstoten in delež davka na dodano vrednost 18 odstotkov končne maloprodajne cene.
Pri negospodinjskih odjemalcih je bil razrez nekoliko drugačen, pri čemer je bilo treba pri dobrih 107 evrih za MWh  za samo električno energijo v povprečju odšteti 57,9 evra ali 9 odstotkov več kot leto prej. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 17,8 evra in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 2 odstotka, za dajatve pa je bilo treba odšteti 9,7 evra ali odstotek več kot leto prej. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2020 zaračunana še trošarina v višini 2,6 evra za MWh, kar je za bilo prav tako za odstotek manj kot leta 2019. V letu 2020 je sicer delež tržne postavke električna energija znašal 65,9  odstotka, delež omrežnine 20,2 odstotka, delež dajatev v energetiki 11 odstotkov in delež trošarine 2,9 odstotka končne cene. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)