Novice

Z majhnimi koraki posameznika do dobrobiti za celotno družbo

Datum: 8. 3. 2021 Besedilo: Polona Bahun

Obeležili smo svetovni dan varčevanja z energijo.

Z majhnimi koraki posameznika do dobrobiti za celotno družbo

Ta je namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom.

Aktualni podatki kažejo, da raba električne energije v gospodinjstvih znaša 3.419 GWh. Vizija Dolgoročne podnebne strategije Slovenije, ki je v postopku sprejemanja, predvideva, da bo Slovenija leta 2050 podnebno nevtralna in bo tako pomembno prispevala k zmanjšanju emisij, da bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. S tem bo doseženih veliko sočasnih pozitivnih učinkov, med drugimi zmanjšanje vpliva na okolje in energetske uvozne odvisnosti, obvladovanje stroškov in s tem energetske revščine ter dvig konkurenčnosti podjetij. Družba bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti in lokalno pridelani zdravi hrani.

Slovenija lahko s trajnostnimi praksami (krožno gospodarstvo, digitalizacija, trajnostna potrošnja, načrtovanje, trajnostne prakse na področju prometa in drugo) obvladuje potrebe po energetskih storitvah: osvetljenosti, ogrevanju, hlajenju, transportu/dostopnosti, delovanju informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskem delu in še čem. Energetske storitve bo, kot to predvideva predlog strategije, zagotavljala ob čim manjši rabi energije na učinkovit in trajnosten način. Sočasno bo spodbujala učinkovito rabo energije in materialov, saj strategije za dvig snovne učinkovitosti prispevajo k zmanjšanju rabe energije vsaj toliko kot ukrepi energetske učinkovitosti.

Investicije v učinkovito rabo energije v stavbah in podjetjih kot največji in najcenejši potencial zmanjšanja emisij ni izkoriščen učinkovito niti celostno. Potenciali prihrankov energije in stroškov nakupa energije tako za gospodarstvo kot tudi gospodinjstva pa ostajajo neizkoriščeni. Zato Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v projektu Care4Climate izobražuje vse ključne deležnike, kar bo omogočilo učinkovitejše izvajanje investicij v učinkovito rabo energije v stavbah.

Letos bo potekalo ozaveščanje, predvsem gospodinjstev in posameznikov, kako do večje učinkovitosti s projektom, »Vključevanje ciljnih skupin na področju energetske učinkovitosti.« Namen projekta je spremeniti navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. To bo MOP poskušal doseči z digitalno spletno kampanjo, usmerjeno na gospodinjstva in posameznike. Kampanja bo neposredno dopolnila ukrepe na področju učinkovite rabe energije v stavbah in področjih ter povečala prepoznavnost dejavnosti in rezultatov.

Vzporedno z vsemi vladnimi ukrepi in ukrepi, ki jih izvajajo določena podjetja, lahko državljani vsak dan sodelujemo z majhnimi koraki, ki so pomembni za celotno družbo, kot na primer, da električne aparate ob neuporabi izklopimo, saj poleg zmanjšanja porabe energije pomagamo podaljšati njihovo življenjsko dobo. Tako je tudi pri izkoristku sončne svetlobe oziroma dneva: izkoristimo naravno svetlobo pri vsakodnevnih aktivnostih in se tako izognimo neracionalni uporabi umetne svetlobe.

Kot je med drugim pokazala zadnja Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2019 za gospodinjstva, ki jo je že sedmič izvedla agencija Informa Echo, je razmerje med ozaveščenimi (77 odstotkov) in neozaveščenimi (23 odstotkov) gospodinjstvi glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije enako kot pri predhodni raziskavi iz leta 2017. Med ozaveščenimi gospodinjstvi pa so zabeležili znatno povečanje aktivnih gospodinjstev na račun skeptičnih gospodinjstev. Delež aktivnih ozaveščenih gospodinjstev se je v primerjavi z letom 2017 povečal z 38 na 55 odstotkov, delež skeptikov pa zmanjšal z 39 na 22 odstotkov Pri tem je zelo pomembno, da se tudi v gospodinjstvih povečuje ozaveščenost in predvsem učinkovito ravnanje z energijo. Tako o učinkoviti rabi energije razmišlja 82 odstotkov gospodinjstev, kar je manj kot leta 2017, podatke o učinkoviti rabi energije pa še vedno najpogosteje iščejo na spletu (93 odstotkov).

V raziskavi REUS 2020, ki je bila namenjena javnemu in storitvenemu sektorju, je bilo skupaj anketiranih 430 organizacij iz petih ključnih področij, ki predstavljajo kar 85 odstotkov vse porabe energije. Raziskava je poleg poglavij iz prve tovrstne raziskave iz leta 2013 zajela še vprašanja o potratnih navadah in o usposabljanju zaposlenih o učinkoviti rabi energije, o okoljsko sprejemljivejših materialih pri gradnji in prenovi stavb ter o uporabi evropskih kazalnikov trajnostne gradnje. Anketiranci so sicer odgovarjali na 216 vprašanj.

Raziskava, rezultati katere so bili predstavljeni pred kratkim, je med drugim pokazala, da se 92 odstotkov organizacij zaveda, da lahko s preprostimi ukrepi znižajo porabo energije, da je 70 odstotkov stavb v javnem in storitvenem sektorju brez ustrezne izolacije fasade, da 48 odstotkov organizacij pušča električne naprave v stanju pripravljenosti ter, da samo 23 odstotkov organizacij usposablja voznike za varčno vožnjo. Kar 70 odstotkov vprašanih informacije o učinkovitejši rabi energije išče na spletu, štiri petine organizacij pa meni, da sta prihranek in skrb za okolje enako pomembna ter, a jih zgolj osem odstotkov proizvaja lastno električno energijo.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (17)